Status fundatora fundacji

Pytanie:

"Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy możliwe jest scedowanie praw i obowiązków fundatora na inną osobę fizyczną aby ona figurowała dalej jako fundator. Bo np. w sp z o.o. to można sprzedać udziały. Jak to jest w fundacji? "

Odpowiedź prawnika: Status fundatora fundacji

W pierwszej kolejności należy wskazać, że fundator w zasadzie nie figuruje w żadnym rejestrze ze względu na swoją funkcję w specyficznej osobie prawnej jaką jest fundacja. Z imienia i nazwiska wymieniony jest w akcie fundacyjnym załączonym do akt rejestrowych fundacji oraz (choć nie zawsze) w treści statutu organizacji, również w aktach rejestrowych fundacji.

Status fundatora danej fundacji będzie w stosunku do danej osoby fizycznej istniał dopóki fundacja nie zostanie zlikwidowana. Zasadniczo są dwa modele uczestnictwa fundatora w fundacji:

1. „bierny” - polega na tym, że fundator ogranicza się do powołania fundacji, wyłożenia funduszu założycielskiego oraz nadania statutu fundacji. Nie ma wpływu na dalsze funkcjonowanie powołanej przez siebie organizacji.

2. „aktywny” – fundator po powołaniu fundacji aktywnie uczestniczy w jej działaniach – powołuje władze, ma prawo do ich odwołania, nadzoru, decyduje o zmianie statutu, itd. W takim wypadku źródłem wszelkich kompetencji fundatora po powołaniu fundacji jest wyłącznie statutu. Kompetencje te jako uprawnienia o charakterze osobistym, nie mogą być przeniesione na inną osobę czy to w drodze czynności prawnej (cesji uprawnień) czy też np. dziedziczenia. Inaczej będzie w sytuacji, w której statutu wyraźnie przewiduje, że konkretne uprawnienia fundatora (np. do powoływania członków zarządu fundacji) mogą być przeniesione na inną osobę lub organ. W takim wypadku, fundator może się „uwolnić” od tego typu kompetencji i de facto formalnie ograniczyć swoje uczestnictwo w fundacji. Jeżeli statutu przewiduje szereg uprawnień na rzecz fundatora a nie zastrzega możliwości ich przeniesienia na inne osoby, należy dokonać odpowiedniej zmiany statutu.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika