Wycofanie wniosku o wpis do KRS

Pytanie:

Po złożeniu wniosku do KRS o zmianę wpisu dotyczącego: zarządu spółki, ustanowienia prokury, podwyższenia kapitału zakładowego spółki, otrzymałem postanowienie, iż nie ma możliwości dokonania podwyższenia kapitału zakładowego spółki bez zmiany umowy spółki, jeżeli nie wszyscy dotychczasowi wspólnicy obejmują nowe udziały, co w niniejszej sprawie ma miejsce, lub też nie obejmują udziałów proporcjonalnie w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. W związku z powyższym dla skuteczności uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i objęciu ich tylko przez niektórych wspólników w spółce konieczna jest zmiana umowy spółki oraz złożenie oświadczeń o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym również w formie aktu notarialnego. Sąd powołał sie na uchwałę SN z dnie 15.12.2006 roku o sygn. III CZP. Jednocześnie otrzymałem zarządzenie z wezwaniem o uzupełnienie braków formalnych w postaci m.in. wzorów podpisów zarządu i prokurenta. Wniosek składany był ponad miesiąc temu i w międzyczasie zarząd postanowił zmienić nazwę firmy. Czy aby przyśpieszyć całą procedurę, możliwe jest wycofanie całości wniosku, a następnie, po zmianach umowy spółki w części nazwy firmy oraz w części kapitału zakładowego, złożenie ponownie wniosku jednocześnie o: 1. ustanowienie nowego zarządu, 2. nowego prokurenta, 3. podwyższenie kapitału zakładowego spółki, ale poprzez objęcie nowych udziałów tylko przez jednego wspólnika, 4. zmianę nazwy firmy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Uchwała, na którą powołał się sąd, to Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 grudnia 2006 r. o sygn. akt III CZP 132/2006, zgodnie z którą jeżeli nie wszyscy wspólnicy objęli - w stosunku określonym w art. 257 § 3 w związku z art. 260 § 2 ksh - udziały w kapitale zakładowym podwyższonym na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, podwyższenie kapitału nie dochodzi do skutku.

Jak wynika z pytania, złożony wniosek został już w części rozstrzygnięty – chodzi o podwyższenie kapitału. Sąd rozstrzygnął wniosek (odmownie) postanowieniem. W tej części nie można już zatem wniosku wycofać, możliwe jest to natomiast w odniesieniu do pozostałej części, czyli wniosku o wpis nowego zarządu i prokurenta. Nie wydaje się jednak, by wycofanie wniosku - zamiast uzupełnienia braków - przyśpieszyło procedurę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 5.9.2012

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza (...)

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)

 • 10.5.2017

  Zgłoszenie do ZUS razem z wnioskiem o wpis do CEIDG

  Prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz ją rozpocząć? Od 20 maja dokumenty ubezpieczeniowe ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG-1.

 • 30.6.2017

  Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

  1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez (...)