Kto podejmuje decyzje dot. zmiany adresu spółki z o.o.?

Pytanie:

Spółka z o.o. będzie zmieniać adres (nie siedzibę - ta pozostaje w tym samym mieście). Kto i w jakiej formie powinien podjąć decyzję o zmianie adresu spółki oraz jakie dokumenty należy złożyć w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zmiana adresu spółki, o ile nie została zastrzeżona w umowie do kompetencji zgromadzenia wspólników oraz adres spółki nie został ujawniony w umowie (obok wskazania siedziby spółki bądź w innym miejscu), dokonywana jest przez uchwałę zarządu spółki. Powyższe wynika z zasady domniemania kompetencji na rzecz zarządu w spółce z o.o. wyrażonej w art. 201 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Wniosek o zmianę wpisu w KRS należy złożyć na formularzu Z3 wraz z uchwałą (decyzją w przypadku zarządu jednoosobowego lub możliwości podejmowania kwestii zmiany adresu jednoosobowo). Podjęcie decyzji w kwestii zmiany adresu winno mieć miejsce w trybie przewidzianym przez umowę spółki i/lub regulamin funkcjonowania zarządu. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowe formularze związane z „jednym okienkiem” - ZUS ZPA, NIP-2, RG-1. Dokumenty należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Wniosek o wpis podlega opłacie sądowej w wysokości 250 zł plus 250 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

NA SKÓTY