Dodatkowe biuro firmy a wpis do KRS

Pytanie:

"Firma wynajęła lokal na dodatkowe biuro (nie oddział) w innej miejscowości niż siedziba główna (siedziba główna bez zmian). Czy należy ten nowy, dodatkowy adres zamieścić w KRS? Firma prowadzi działalność na terenie całej Polski, a siedzibę główną ma na terenie Polski południowej. Ze względów ekonomicznych zatrudniono dwóch pracowników zamieszkałych na północy Polski i wynajęto dla nich lokal jako dodatkową siedzibę firmy. Czy ten nowy, dodatkowy adres podlega wpisowi do KRS? "

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe biuro firmy a wpis do KRS

Z art. 38 pkt. 1 lit. c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168 poz. 1186) wynika, że w przypadku każdego podmiotu wpisanego do działu 1 rejestru (większość spółek, spółdzielnie, oddziały zagraniczne przedsiębiorcy itp.) należy wskazać jego siedzibę i adres. Jeśli firma posiada oddziały to koniecznym jest podane powyższych informacji także w odniesieniu do oddziału. Pod pojęciem oddziału należy rozumieć wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności (art. 5 pkt. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Przy czym oddział przedsiębiorcy to jednostka wyodrębniana ze względu na prawo rachunkowe oraz podatkowe – ponieważ oddziały, zwłaszcza przedsiębiorców państwowych, mogą mieć status „jednostek samodzielnie bilansujących” i rozliczających się z budżetem państwa. Samodzielność organizacyjna oznacza m.in. prowadzenie osobnej księgowości, osobne sporządzanie bilansów, realne umocowanie do działania. Nie będzie zatem, co do zasady, oddziałem przedsiębiorcy sklep, punkt usługowy czy konsultacyjny. Jeżeli więc jednostka organizacyjna nie ma samodzielnej możliwości decyzyjnej, wydaje się, iż nie może zostać uznana za oddział przedsiębiorcy. Jeżeli zatem działalność tej jednostki spółki, w której zatrudniono dodatkowych pracowników wyczerpuje znamiona definicji oddziału, o której mowa powyżej, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do rejestru adres i siedzibę oddziału. Jeśli te przesłanki nie są spełnione, to nie ma konieczności zgłaszania kolejnego adresu do KRS.

Z kolei siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że statut spółki lub w niektórych przypadkach ustawa będą stanowić odmiennie - art. 41 kodeksu cywilnego. To właśnie adres w tej miejscowości powinien być podany do KRS. Jeśli nie dochodzi do zmiany siedziby głównej to również nie ma konieczności podawania adresu, przy którym będzie się mieścić dodatkowe biuro firmy. 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika