Podpisy pod uchwałą wspólników sp. z o.o.

Pytanie:

"Kto powinien podpisać uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, z działalności i podziału zysku w sp. z o.o.? Czy muszą je podpisać wspólnicy, czy możliwe jest podpisanie uchwał przez przewodniczącego zgromadzenia wspólników, którym został prezes zarządu i protokolanta, a wspólnicy podpisują tylko listę obecności?"

Odpowiedź prawnika: Podpisy pod uchwałą wspólników sp. z o.o.

Zgodnie z art. 248 ksh, uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania zgromadzenia wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. Uchwały pisemne, powzięte zgodnie powyższymi zasadami, zarząd wpisuje do księgi protokołów.

Jak więc wynika z w/w przepisu, uchwały powinny być podpisane przynajmniej przez przewodniczącego zgromadzenia i protokolanta, a uczestnicy zgromadzenia powinni się wpisać na listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu. W opisanej sytuacji wystarczy więc podpis prezesa zarządu (jako przewodniczącego zgromadzenia) - co nie wyłącza jego obowiązku wpisania się przez niego na listę obecności - oraz podpis protokolanta. Wspólnicy jednak muszą podpisać listę obecności, którą należy dołączyć do protokołu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika