Oddział spółki, a obowiązki rejestracyjne

Pytanie:

"Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie, jednocześnie organizuje swój punkt sprzedaży w Gdańsku - tu zatrudnia ludzi, wynajmuje pomieszczenia itp. Punkt sprzedaży w Gdańsku stanowi oddział spółki jednakże nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej - nie prowadzi osobnej księgowości itp - całkowicie podlega spółce w Warszawie. Jakie są obowiązki ustawowe - podatkowe - urząd skarbowy, prawne - rejestracja KRS, (zmiana Regonu), związane z założeniem takiego oddziału?"

Odpowiedź prawnika: Oddział spółki, a obowiązki rejestracyjne

Odnośnie pojęcia oddziału spółki prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią zamieszczoną na stronach naszego serwisu, do której wskazujemy odpowiedni link.

W zakresie obowiązku statystycznego należy wskazać, co następuje: Zgodnie z art. 42 ustawy o statystyce publicznej w rejestrze podmiotów gospodarski narodowej gromadzone są następujace dane statystyczne dotyczące podmiotów gospodarczych:

  1. nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności,

  2. forma prawna i forma własności,

  3. wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,

  4. data powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności,

  5. nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,

  6. liczba pracujących oraz w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,

  7. o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i pkt 3-6.

Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

Ponadto wskazać należy, iż zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie tej działalności, mają obowiązek wypełniania i składania wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach w zakresie danych określonych w pkt. 1-5. Z powyższego wynika więc, iż jednostka organizacyjna nie ma obowiązku zgłaszania do jednostki statystycznej zmian danych w zakresie dotyczącym własnych jednostek lokalnych. Zgłoszenia rejestracyjnego i zgłoszenia zmian dokonuje się na formularzu RG-1.

Odnośnie zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego do urzędu skarbowego należy wyjaśnić, że w myśl art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej. Podatnicy będący osobami prawnymi mają obowiązek zgłaszania do właściwego urzędu skarbowego adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenia tego lub jej aktualizacji dokonuje się na formularzu NIP-2.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w sytuacji przedstawionej w pytaniu, obowiązek rejestracyjny - dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego, istniałby wyłącznie na gruncie prawa podatkowego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika