image

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem (REGON) – Formularz RG-1

Prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z koniecznością dopełnienia wielu obowiązków natury administracyjnej. Zaliczyć do nich należy powinność dokonania wpisu do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON. Obowiązek zgłoszenia istnieje także w sytuacji zmiany danych podlegających wpisaniu do rejestru.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem (REGON) – Formularz RG-1 - pobierz dokument


image

Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem (REGON) – Formularz RG-1 - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne