Uzyskanie numeru NIP i REGON

Pytanie:

Czy spółka z o.o. w organizacji, czyli nieposiadająca jeszcze wpisu do KRS, może skutecznie zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym oraz ubiegać się o nadanie numeru REGON, czy też może to nastąpić dopiero po wpisaniu spółki do KRS-u?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółka może zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym nawet nie posiadając numeru REGON, lecz z chwilą jego nadania powinna zgłosić ten numer do KRS, na odpowiednim formularzu. O nadanie numeru NIP może się starać po otrzymaniu numeru REGON. Działalność można rozpocząć bez numeru NIP, jednakże należy pamiętać, aby uzyskać ten numer przed dniem, w którym zaistnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowych lub obowiązek wystawienia faktur VAT, dla których konieczne jest wskazanie numeru NIP. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2004r. w związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy wniosek złożony do KRS jest pierwszym wnioskiem o wpis do rejestru i zawiera on wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego, sąd rejestrowy wniosek taki przesyła z urzędu do urzędu statystycznego województwa celem nadania wnioskodawcy numeru REGON a także do urzędu skarbowego celem nadania numeru identyfikacji podatkowej wraz z postanowieniem o wpisie. Wniosek złożony do sądu rejestrowego powinien zawierać umowę spółki oraz dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba podmiotu, który ma być wpisany do rejestru. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej rozszerza obowiązki sądu rejestrowego, stanowiąc, że przedsiębiorca wraz z wnioskiem o wpis do rejestru będzie mógł złożyć zgłoszenie płatnika składek lub zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, które to zgłoszenie organ rejestrowy prześle właściwemu organowi. Przepis ten zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2007 r. Wniosek o wpis sąd rejestrowy powinien rozpatrzyć w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Rafał

31.5.2012 13:3:46

Re: Uzyskanie numeru NIP i REGON

Ta odpowiedz na zadane pytanie nie trzyma sie kupy nie na tym polega to pytanie

Paweł

1.2.2010 17:25:5

Re: Uzyskanie numeru NIP i REGON

Przecież to w ogóle nie jest odpowiedź na zadane pytanie!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Co z wpisem w CEIDG bez numeru PESEL?

  Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, MPiT dokonało zmian, bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast (...)

 • Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • Przejdź na nową Polską Klasyfikację Działalności - PKD 2007

  Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Od 1 stycznia 2008 r. wpis podmiotów podejmujących (...)

 • Ostatnia chwila na uzupełnienie wpisu w KRS!

  W terminie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek uzupełnić wpis o numer identyfikacji podatkowej (...)

 • Przeniesienie numeru jeszcze prościej i bezpieczniej

  1 marca 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ułatwiające przeniesienie numeru (...)

NA SKÓTY