Zmiany danych stowarzyszenia

Pytanie:

"Stowarzyszenie X planuje zmianę adresu. Miasto - Gdynia - pozostanie to samo. Na pewno zmieni się Urząd Skarbowy, gdyż adres jest w \"zasięgu\" innego US. Sama zmiana adresu ma nastąpić w ramach uchwały zarządu. Będzie ona podjęta w dniu 22 grudnia 2011r. z datą obowiązywania nowej siedziby od 1 stycznia 2012r. Ważne jest uchwycenie momentu zmiany siedziby. Jak wygląda cała procedura powiadomienia wszystkich zainteresowanych urzędów (Sąd Rejestrowy, Urząd Skarbowy inne) i jaką datę należy przyjąć za datę zmiany siedziby."

Odpowiedź prawnika: Zmiany danych stowarzyszenia

Analizując podany stan faktyczny należy stwierdzić, iż w naszej ocenie zmiana adresu siedziby następuje dopiero z dniem 1 stycznia 2012 r. Co za tym idzie dopiero po zaistnieniu tej zmiany powstaje obowiązek wprowadzenia jej we właściwych rejestrach i ewidencjach. Nie oznacza to jednakże, iż zarząd nie może złożyć wniosku o zmianę danych ujawnionych w rejestrze i ewidencjach przed tą datą – np. w dniu 28 grudnia.

Jak można założyć stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i co za tym idzie wpisane jest do Rejestru Przedsiębiorców w KRS. Tym samym oprócz właściwie wypełnionego i prawidłowo opłaconego formularza KRS-Z20, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o KRS, należy złożyć w sądzie dodatkowo:

1) wniosek o zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 

2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 

3) zgłoszenie aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż powyżej wskazane wnioski składane są do sądu rejestrowego, który sam w terminie 3 dni rozsyła je do właściwych organów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika