Prawo podatkowe: Pozostałe - Porady prawne

Potwierdzenie przekazania zachowku

Jakim dokumentem może nastąpić potwierdzenie otrzymania i przekazania zachowku? Zachowek został wypłacony w pieniądzach w wysokości 25.000 zł. Czy musi to być potwierdzone aktem notarialnym? Czy (...)

Termin zapłaty podatku w dniu wolnym od pracy

Czy w sytuacji, gdy termin zapłaty podatku dochodowego wypada w sobotę 20 listopada, mogę dokonać przelewu w pn. 22 listopada?

Odmowa nadania numeru NIP.

W jakich przypadkach naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania numeru NIP?

Zmiana numeracji w ciągu roku podatkowego

Prowadzę działalność gospodarczą (Księgi rachunkowe + VAT). Od początku roku stosuje numerację narastającą wystawianych przeze mnie dokumentów (faktury VAT, KW, KP). Ostatnio dowiedziałem się, (...)

Prowadzenie księgowości na podstawie skanów dokumentów

Prowadzimy biuro rachunkowe. Znaleźliśmy w Internecie wiele ogłoszeń biur rachunkowych, które prowadzą księgowość klientom zamiejscowo na podstawie skanów dokumentów. Klienci wysyłają do biura (...)

Najprostsza forma opodatkowania dla przedsiębiorcy

Witam. Planuję założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jaka forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie dla mnie najprostsza?

Konsekwencje podatkowe w przypadku zakupu towarów na umowę kupna sprzedaży

Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku zakupu towarów na umowę kupna sprzedaży?

Umorzenie abonamentu RTV

W jakich okolicznościach i czy w ogóle, może nastąpić umorzenie należności z tytułu nieopłaconego abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Charakter prawny abonamentu radiowo-telewizyjnego

Czy abonament radiowo-telewizyjny to opłata za konkretną usługę, czy jeżeli opłacany jest abonament na rzecz prywatnego operatora telewizyjnego, można zaprzestać opłacania abonamentu RTV?

Podatek od spadków i darowizn a podział majątku wspólnego

Wspólnie z żoną rozwodzimy się. Czy podział naszego majątku wspólnego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Opodatkowanie darowizny pomiędzy małżonkami

Czy darowizna między małżonkami dokonana w czasie trwania małżeństwa podlega opodatkowaniu?

Brak wyboru formy opodatkowania

Witam. Wynająłem lokal pewnej firmie. Niestety nie wybrałem w terminie opodatkowania w formie ryczałtu. Jakie będą tego konsekwencje?

Nieruchomość należąca do majątku wspólnego małżonków a prowadzenie działalności gospodarczej

Witam. Prowadzę działalność gospodarczą i jestem płatnikiem VAT. Czy mogę wykorzystywać nieruchomość będąca własnością moją i żony, do prowadzenia działalności? Czy muszę przenieść (...)

Zasada prawdy obiektywnej, na podstawie której prowadzone jest postępowanie podatkowe

Co oznacza zasada prawdy obiektywnej, na podstawie której prowadzone jest postępowanie podatkowe?

Zmiany danych stowarzyszenia

Stowarzyszenie X planuje zmianę adresu. Miasto - Gdynia - pozostanie to samo. Na pewno zmieni się Urząd Skarbowy, gdyż adres jest w \"zasięgu\" innego US. Sama zmiana adresu ma nastąpić w ramach (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika