e-prawnik.pl Porady prawne

Prowadzenie księgowości przez spółkę jawną

Pytanie:

Czy spółka jawna musi zawsze prowadzić pełną księgowość. A jeśli nie, a prowadzi, to czy może od początku roku przejść na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie księgowości przez spółkę jawną

6.7.2010

Nie, nie zawsze. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się, między innymi, do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Z przepisu tego wynika, iż spółki jawne o przychodach niższych niż 1 200 000 euro nie mają obowiązku stosować przepisów ustawy o rachunkowości (prowadzić pełnej księgowości). Jednocześnie art. 2 ust. 2 ustawy przewiduje, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Niestety, w przepisach ustawy o rachunkowości brak jest przepisu regulującego zasady rezygnacji z prowadzenia pełnej księgowości. Z drugiej jednak strony – przepisy te nie wyłączają takiej możliwości. W związku z powyższym wydaje się, iż należy dopuścić możliwość rezygnacji stosowania przepisów ustawy rachunkowości w przypadku podmiotów, które skorzystały z możliwości art. 2 ust. 2 ustawy. Skoro bowiem prowadzenie pełnej księgowości przyjęły one dobrowolnie, należy uznać, że mają one prawo do rezygnacji z tej formy księgowości. Wydaje się, iż taka rezygnacja może nastąpić w trybie analogicznym do przewidzianego w art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a więc od początku roku obrotowego (a więc w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia). O fakcie tym spółka powinna zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ