e-prawnik.pl Porady prawne

Obraz z USA

Pytanie:

Chciałbym przewieść samolotem z USA do Polski XIX-wieczny obraz polskiego malarza. Czy będę musiał płacić cło lub inne podatki? Jeszcze nie wiem czy obraz zatrzymam do własnej kolekcji czy będę sprzedawał.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obraz z USA

25.4.2010

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na mocy art. 120 ust. 2 ustawy, stawkę podatku 7% stosuje się do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków. Przez dzieła sztuki ustawa rozumie obrazy, kolaże i podobne tablice, malowidła oraz rysunki wykonane w całości przez artystę, inne niż plany oraz rysunki dla celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, ręcznie zdobione artykuły wyprodukowane, scenografię teatralną, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego płótna (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1). Zatem import dzieł sztuki będzie opodatkowany VAT w stawce 7%.

Odnośnie cła należy wskazać, iż aktualne taryfy celne (obowiązujące i jednakowe w całej Unii Europejskiej) można sprawdzać w serwisie TARIC, dostępnym na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_p. Zgodnie z serwisem TARIC import ręcznie malowanych obrazów ze Stanów Zjednoczonych objęty jest cłem w wysokości 0%.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Obraz z USA

Maciej Węgrzecki

10.2.2017 20:54:55

Re: Obraz z USA

Jeśli wartość sprowadzanego z USA obrazu nie jest znana, to VAT 7% od jakiej sumy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ