Zmiana numeracji w ciągu roku podatkowego

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą (Księgi rachunkowe + VAT). Od początku roku stosuje numerację narastającą wystawianych przeze mnie dokumentów (faktury VAT, KW, KP). Ostatnio dowiedziałem się, że mój program pozwala również na numerację miesięczną dokumentów zarówno kasowych jak i sprzedażowych (każdy miesiąc oddzielnie, numeracja łamana przez miesiąc). Czy mogę dokonać zmiany numeracji wystawianych przeze mnie dokumentów kasowych i sprzedażowych w ciągu roku (np. od lipca)?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana numeracji w ciągu roku podatkowego

Stosownie do treści art.  106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy , o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług wynika, że faktura potwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać m.in. kolejny numer.

Zarówno przepisy ustawy jak i rozporządzenia w żaden sposób nie odnoszą się do tego, w jaki sposób należy nadawać numery wystawianym przez siebie fakturom oraz czy w trakcie roku podatkowego można zmieniać wybrany sposób numeracji wystawianych faktury.

W naszej opinii zmiana sposobu numeracji wystawianych przez podatnika faktur w ciągu roku podatkowego jest możliwa, jeżeli  nie spowoduje ona braku możliwości przyporządkowania wystawionej faktury do czynności którą dokumentuje. W przypadku takiej zmiany należy mieć również na uwadze, że wystawiane po tej zmianie faktury powinny mieć numery kolejne i numery te nie mogą powtarzać się z numerami faktur już wystawionych.


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika