Zakup auta przez spółkę z o.o.

Pytanie:

Spółka z o.o. zamierza kupić kilkuletnie auto od osoby fizycznej, która zakupiła to auto za granicą w tym roku od osoby fizycznej i bez faktury VAT, a jedynie na podstawie umowy sprzedaży. Jaki dokument powinien dokumentować taki zakup (faktura, umowa) i w jakiej formie ma zostać uiszczona zapłata 20.000 zł za ten samochód (przelew, gotówka), aby było to właściwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do nabycia samochodu wystarczy zwykła pisemna umowa sprzedaży, podpisana przez sprzedającego i kupującego. Umowa taka będzie również wystarczającym dokumentem potwierdzającym zakup samochodu przez spółkę z o.o. od osoby fizycznej. Jeśli sprzedający nie jest czynnym podatnikiem VAT, oczywiście nie może wystawić faktury VAT dokumentującej sprzedaż.

Odnośnie sposobu dokonania zapłaty (przelew, gotówka) należy wskazać, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Zatem w przypadku płatności przez spółkę na rzecz osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, kwoty 20.000 zł (a więc kwoty niższej niż 15.000 euro) - płatność może nastąpić gotówką. Dla celów dowodowych (również dla celów podatkowych) jednak lepiej (bezpieczniej), jeśli płatność ta nastąpi za pośrednictwem rachunku bankowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: