Zakup auta przez spółkę z o.o.

Pytanie:

"Spółka z o.o. zamierza kupić kilkuletnie auto od osoby fizycznej, która zakupiła to auto za granicą w tym roku od osoby fizycznej i bez faktury VAT, a jedynie na podstawie umowy sprzedaży. Jaki dokument powinien dokumentować taki zakup (faktura, umowa) i w jakiej formie ma zostać uiszczona zapłata 20.000 zł za ten samochód (przelew, gotówka), aby było to właściwe?"

Odpowiedź prawnika: Zakup auta przez spółkę z o.o.

Do nabycia samochodu wystarczy zwykła pisemna umowa sprzedaży, podpisana przez sprzedającego i kupującego. Umowa taka będzie również wystarczającym dokumentem potwierdzającym zakup samochodu przez spółkę z o.o. od osoby fizycznej. Jeśli sprzedający nie jest czynnym podatnikiem VAT, oczywiście nie może wystawić faktury VAT dokumentującej sprzedaż.

Odnośnie sposobu dokonania zapłaty (przelew, gotówka) należy wskazać, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Zatem w przypadku płatności przez spółkę na rzecz osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą, kwoty 20.000 zł (a więc kwoty niższej niż 15.000 euro) - płatność może nastąpić gotówką. Dla celów dowodowych (również dla celów podatkowych) jednak lepiej (bezpieczniej), jeśli płatność ta nastąpi za pośrednictwem rachunku bankowego.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika