Zgłoszenie zmiany wspólnika i prezesa

Pytanie:

W spółce z o.o. zmianie uległy: jedyny wspólnik i prezes zarządu. Czy zmianę należy zgłosić do urzędu skarbowego? Jeśli tak, to w jaki sposób - na jakich formularzach?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. W przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych – zgłoszenie obejmuje również dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom.

W przypadku spółek z o.o. zgłoszenie nie obejmuje zatem ani wspólników, ani członków zarządu. Dane te nie podlegają zatem również aktualizacji, gdyż - jak stanowi art. 9 ust. 1 wskazanej ustawy - podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.

Z uwagi jednak np. na art. 116 Ordynacji podatkowej w interesie ustępującego członka zarządu może okazać się w pewnych wypadkach zawiadomienie US o swym ustąpieniu z tej funkcji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY