Licencja na oprogramowanie - ujęcie w księgach

Pytanie:

"Spółka użytkuje oprogramowanie na podstawie licencji. Raz na rok otrzymuje fakturę z tytułu użytkowania tego oprogramowania. Faktura ta jest wystawiana na podstawie informacji o liczbie komputerów, na których to oprogramowanie jest użytkowane. W pierwszym roku podstawą do tej faktury było oprogramowanie zainstalowane na 6 komputerach, w następnym roku faktura obejmowała już 10 komputerów (6 dotychczasowych i 4 nowe). Czy faktury za kolejne lata powinny być przez spółkę klasyfikowane jako zakup oprogramowania - amortyzacja przez 5 lat, czy jako zakup usługi (dzierżawa oprogramowania) - usługa rozliczana przez cały rok użytkowania? "

Odpowiedź prawnika: Licencja na oprogramowanie - ujęcie w księgach

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zmianami) przedmiotem prawa autorskiego jest m. in. program komputerowy. Przy czym prawo do korzystania z programu komputerowego dany podmiot może nabyć bądź na podstawie umowy przeniesienia praw do wyłącznego korzystania z utworu na określonych polach eksploatacji (autorskich praw majątkowych  do oprogramowania komputerowego), bądź na podstawie umowy licencji – umowy o korzystanie z utworu, przy jednoczesnym zachowaniu przez autora utworu praw autorskich do niego.

W przedstawionym pytaniu zapewne chodzi o prawidłowe księgowania kosztów nabycia licencji, udzielanej przez producenta oprogramowania na jeden rok. A zatem – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 14 ustawy o rachunkowości – należy rozważyć, czy w tym przypadku mamy do czynienia z zakupem wartości niematerialnych i prawnych. I tak: do wartości niematerialnych i prawnych, podmiot gospodarczy powinien zaliczyć nabyte prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na  potrzeby jednostki, w tym m.in. autorskie prawa majątkowe, licencje, prawa do patentów. Jeśli nabyta licencja spełnia te kryteria, winna być ujęta na koncie 02 „wartości niematerialne i prawne”.

W opisanym stanie faktycznym mowa jest o okresie używania do jednego roku (po upływie tego okresu umowa licencji wygasa, a zatem jednostka nie ma prawa od korzystania z programu komputerowego – jego okres „ekonomicznej użyteczności” zamyka się w 12-tu miesiącach). Zatem nie można mówić o nabyciu wartości niematerialnej i prawnej, która co do zasady podlega amortyzacji w ciągu lat 5 od dnia nabycia (za wyjątkiem, gdy suma zapłaty za nabytą wartość niematerialną i prawną nie przekracza kwoty 3,5 tys. zł). Oznacza to, że koszt nabycia licencji nie będącej wartością niematerialną i prawną powinien  być odniesiony bezpośrednio w koszt działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (konto 40 „koszty wg rodzajów” lub zespołu 5).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • kini123 2012-09-16 08:46:24

    spierdalajcie z tymi programami w dupe je sobie wsadzcie


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika