e-prawnik.pl Porady prawne

Podpisywanie listy płac

Pytanie:

Czy lista płac może być podpisana tylko przez Głównego Księgowego, czy też wymagany jest podpis kierownika jednostki ? Główny Księgowy posiada pisemne upoważnienie do realizacji wszelkich spraw i dokumetów w sprawach kadrowych, płacowych i zusowskich.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podpisywanie listy płac

13.10.2005

By określony wydatek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu musi zostać odpowiednio udokumentowany w prowadzonej księdze rachunkowej.

Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 

  1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 
  2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 
  3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, 
  4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, 
  5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 
  6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania (np. Głównego Księgowego) - art. 21 ustawy o rachunkowości.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób.

Szczegółne zasady rachunkowości dotyczą państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków.  Tam listy płac powinny być podpisane przez: osobę sporządzającą, osobę sprawdzającą (upoważnioną), osobę zatwierdzającą (upoważnioną).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ