Podpisywanie listy płac

Pytanie:

"Czy lista płac może być podpisana tylko przez Głównego Księgowego, czy też wymagany jest podpis kierownika jednostki ? Główny Księgowy posiada pisemne upoważnienie do realizacji wszelkich spraw i dokumetów w sprawach kadrowych, płacowych i zusowskich."

Odpowiedź prawnika: Podpisywanie listy płac

By określony wydatek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu musi zostać odpowiednio udokumentowany w prowadzonej księdze rachunkowej.

Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 

  1. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 
  2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, 
  3. opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, 
  4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, 
  5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, 
  6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania (np. Głównego Księgowego) - art. 21 ustawy o rachunkowości.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób.

Szczegółne zasady rachunkowości dotyczą państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków.  Tam listy płac powinny być podpisane przez: osobę sporządzającą, osobę sprawdzającą (upoważnioną), osobę zatwierdzającą (upoważnioną).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika