e-prawnik.pl Porady prawne

Brak protokołu odbiorczego podstawą zakwestionowania faktury

Pytanie:

Czy brak protokołu odbiorczego może być powodem zakwestionowania faktury?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Brak protokołu odbiorczego podstawą zakwestionowania faktury

12.7.2011

Zgodnie z art. 19 ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług, przepis określający moment powstania obowiązku podatkowego, stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór dokonywany jest na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Ustawa ta wiąże więc w niektórych przypadkach moment wystawienia faktury z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeśli w protokole odbioru technicznego znajduje się zapis, że strony uważają prace za wykonane (w całości lub w części), wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę (brak zapłaty powoduje, że obowiązek podatkowy powstanie 30. dnia od dnia podpisania protokołu). W przytoczonym przepisie istotny jest bowiem nie tyle sam protokół ile fakt wykonania usługi, który może być protokołem potwierdzony. Brak możliwości wystawienia faktury miałby miejsce wtedy tylko, gdyby ani z protokołu, ani z zapisów umowy, ani również z okoliczności sprawy nie można było jednoznacznie stwierdzić, że usługa została wykonana.
Należy więc wziąć pod uwagę zarówno postanowienia umowy wiążącej kontrahentów jak i treść protokołu zdawczo-odbiorczego.
W konsekwencji, w określonych przypadkach brak protokołu zdawczo-odbiorczego może być przesłanką kwestionowania poprawności wystawienia faktury (błąd co do daty).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ