Odmowa nadania numeru NIP.

Pytanie:

W jakich przypadkach naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania numeru NIP?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stosownie do treści art. 8c ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1314 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku:

1)   braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu;

2)   stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia;

3)   gdy podmiotowi został nadany NIP;

4)   wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącego działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY