Odmowa nadania numeru NIP.

Pytanie:

"W jakich przypadkach naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania numeru NIP?"

Odpowiedź prawnika: Odmowa nadania numeru NIP.

Stosownie do treści art. 8c ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1314 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku:

1)   braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu;

2)   stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia;

3)   gdy podmiotowi został nadany NIP;

4)   wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącego działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

 


Magdalena Sławińska-Rzemek

Doradca podatkowy

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika