Likwidacja spółki jawnej - dokumenty

Pytanie:

Jakie dokumenty powinno się złożyć w sądzie podczas likwidacji spółki jawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wniosek powinien być zgłoszony na urzędowym formularzu KRS-Z61, wraz z nim należy złożyć formularze:
- KRS-ZR, który dotyczy osób ustanowionych likwidatorami,
- KRS-ZN, odnoszący się do bilansu na dzień rozpoczęcia likwidacji,
- dowód uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 400 zł,
- dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 250 zł,
- dokument wskazujący na prawną podstawę inicjacji procedury likwidacyjnej (uchwała wspólników)

Należałoby także złożyć stosowne formularze, o których mowa w art. 19 b ustawy o krajowym rejestrze sądowym: Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:
1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: