Prawo spółek: Spółka jawna - Porady prawne

Czy wspólnik spółki jawnej musi założyć działalność gospodarczą

Czy do istniejącej już spółki jawnej przystępujący nowy wspólnik musi się zarejestrować w ewidencji działalności gospodarczej? Jest to osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Witam, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Po jakim czasie od likwidacji spółki jawnej, trzeba poinformować o tym KRS?

Przymierzamy się do likwidacji spółki jawnej (termin ustaliliśmy na 1 września 2015 roku). Ile mamy czasu na zawiadomienie KRS o likwidacji spółki?

Zmiana danych na fakturze w spółce jawnej

1. września nabyliśmy z żoną ogół praw i obowiązków w spółce jawnej. Ja od jednego wspólnika, żona od drugiego. W tym tygodniu wyślemy dane aktualizujące do KRS. Czy faktury od 1. września (...)

Zażalenie

W dniu 27 stycznia 2012 r. złożyliśmy wniosek na druku KRS Z-62 o zawieszenie działalności gospodarczej w spółce jawnej i omyłkowo we wniosku wpisaliśmy datę 25 stycznia 2012 r. która jest datą (...)

Wkład do spółki jawnej a majątek wspólny małżonków

Czy wkład do spółki jawnej należy do majątku wspólnego?

Spółka jawna a prawa autorskie

Czy spółka jawna może być podmiotem majątkowych praw autorskich, czy można je przenieść na taką spółkę?

Zwrot wkładu, wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej

Czy zwrot wkładu, wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Udział w zyskach i stratach spółki jawnej

Na jakich zasadach wspólnik spółki jawnej uczestniczy w jej zyskach i stratach?

Wniesienie dodatkowego wkładu do spółki jawnej

W jaki sposób można wnieść dodatkowy wkład do spółki jawnej?

Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Czy można dokapitalizować spółkę jawną przez udzielenie jej pożyczki?

Zawieszenie działalności spółki jawnej

Mam zamiar najpierw zawieść działalność spółki jawnej, a dopiero potem dokonywać zmian w KRS, które wspólnicy przewidują. Chodzi o to, aby najpierw zawiesić działalność spółki i tym samym (...)

Zgoda na prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec spółki jawnej

Czy wspólnicy mogą wyrazić zgodę na podjęcie działalności konkurencyjnej wobec spółki przez innego wspólnika?

Odpowiedzialność karna i cywilna wspólnika spółki jawnej

Jak wygląda odpowiedzialność karna i cywilna wspólnika spółki jawnej w przypadku wyrządzenia przez jego działanie szkody w spółce?

Bilans przy likwidacji spółki jawnej

Kiedy należy sporządzić bilans przy likwidacji spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika