Spółka jawna

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Witam, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki jawnej?

Po jakim czasie od likwidacji spółki jawnej, trzeba poinformować o tym KRS?

Po jakim czasie od likwidacji spółki jawnej, trzeba poinformować o tym KRS?

Przymierzamy się do likwidacji spółki jawnej (termin ustaliliśmy na 1 września 2015 roku). Ile mamy czasu na zawiadomienie KRS o likwidacji spółki?

Współwłasność nieruchomości

Współwłasność nieruchomości

Spółka Jawna jest współwłaścicielem kamienicy, w której przejęła sklep na swoją działalność, więc współwłasność ww. kamienicy nie została zniesiona. Czy przedsiębiorstwo, spółka (...)

Zmiana danych na fakturze w spółce jawnej

Zmiana danych na fakturze w spółce jawnej

1. września nabyliśmy z żoną ogół praw i obowiązków w spółce jawnej. Ja od jednego wspólnika, żona od drugiego. W tym tygodniu wyślemy dane aktualizujące do KRS. Czy faktury od 1. września (...)

Zażalenie

Zażalenie

W dniu 27 stycznia 2012 r. złożyliśmy wniosek na druku KRS Z-62 o zawieszenie działalności gospodarczej w spółce jawnej i omyłkowo we wniosku wpisaliśmy datę 25 stycznia 2012 r. która jest datą (...)

Rozwiązanie umowy spółki jawnej

Rozwiązanie umowy spółki jawnej

Jakie zdarzenia powodują rozwiązanie umowy spółki jawnej?

*Prawo najmu lokalu funkcyjnego

*Prawo najmu lokalu funkcyjnego

Jestem z moją byłą żoną w trakcie postępowania o podział majątku wspólnego. Zgodnie z wnioskiem skierowanym do sądu, wnioskodawczyni żąda by w podziale majątku uwzględnić jej prawo najmu (...)

Wkład do spółki jawnej a majątek wspólny małżonków

Wkład do spółki jawnej a majątek wspólny małżonków

Czy wkład do spółki jawnej należy do majątku wspólnego?

Spółka jawna a prawa autorskie

Spółka jawna a prawa autorskie

Czy spółka jawna może być podmiotem majątkowych praw autorskich, czy można je przenieść na taką spółkę?

Zwrot wkładu, wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej

Zwrot wkładu, wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej

Czy zwrot wkładu, wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Udział w zyskach i stratach spółki jawnej

Udział w zyskach i stratach spółki jawnej

Na jakich zasadach wspólnik spółki jawnej uczestniczy w jej zyskach i stratach?

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej

Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Wniesienie dodatkowego wkładu do spółki jawnej

Wniesienie dodatkowego wkładu do spółki jawnej

W jaki sposób można wnieść dodatkowy wkład do spółki jawnej?

Udzielenie spółce jawnej  pożyczki a kwestie podatkowe

Udzielenie spółce jawnej pożyczki a kwestie podatkowe

Jakie skutki podatkowe wynikają z udzielenia spółce jawnej pożyczki?

Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Czy można dokapitalizować spółkę jawną przez udzielenie jej pożyczki?

Stosunek prawny jakim jest spółka jawna

Stosunek prawny jakim jest spółka jawna

Czym charakteryzuje się stosunek prawny jakim jest spółka jawna?

Ograniczenie prawa wspólnika do reprezentowania spółki jawnej

Ograniczenie prawa wspólnika do reprezentowania spółki jawnej

Witam. Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Pozostali wspólnicy chcą ograniczyć moje prawo do reprezentowania spółki. Czy w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych jest to dozwolone?

Elementy obligatoryjne umowy spółki jawnej

Elementy obligatoryjne umowy spółki jawnej

Jakie elementy winna zawierać umowa spółki jawnej?

Konsekwencje majątkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

Konsekwencje majątkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

Jakie są konsekwencje majątkowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej?

Zbycie udziału w spółce jawnej osobie trzeciej

Zbycie udziału w spółce jawnej osobie trzeciej

Czy mogę zbyć swój udział w spółce jawnej osobie trzeciej?

Przekształcenie spółki a zmiana jej firmy

Przekształcenie spółki a zmiana jej firmy

Pod jaką firmą powinna działać spółka w razie jej przekształcenia w innym typ spółki?

Firma spółki jawnej

Firma spółki jawnej

Czy jeżeli ze spółki występuje wspólnik wymieniony w firmie spółki, to należy dokonać zmiany firmy?

Skutki wypowiedzenia udziału w spółce

Skutki wypowiedzenia udziału w spółce

Czy wskutek wypowiedzenia udziału w spółce należy zawrzeć aneks do umowy spółki zmieniający skład spółki i wysokość udziałów czy też ma być nowa umowa spółki w nowym składzie osobowym. (...)

Istnienie spółki jawnej po wypowiedzeniu udziału przez jednego ze wspólników

Istnienie spółki jawnej po wypowiedzeniu udziału przez jednego ze wspólników

Czy spółka zachowuje byt mimo wypowiedzenia udziału przez jednego ze wspólników?

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

Jakie zdarzenia mogą być przyczyną rozwiązania spółki jawnej?

Wypowiedzenie umowy przez wspólnika spółki jawnej

Wypowiedzenie umowy przez wspólnika spółki jawnej

Witam. Jakiś czas temu założyliśmy z moim wspólnikiem spółkę jawną. Teraz jednak chce on wypowiedzieć zawartą przez nas umowę. Czy to oznacza koniec istnienia spółki?

Przeniesienie praw przez wspólnika spółki jawnej

Przeniesienie praw przez wspólnika spółki jawnej

Czy wspólnik spółki jawnej może przenieść swoje prawa na inną osobę?

Wkład wspólnika spółki jawnej

Wkład wspólnika spółki jawnej

Co może być wkładem wspólnika spółki jawnej?

Utrzymanie statusu spółki po odejściu wspólnika

Utrzymanie statusu spółki po odejściu wspólnika

Prowadzę z moim kolegą przedsiębiorstwo w formie spółki jawnej. On chce wystąpić ze spółki. Co mam zrobić, by po jego odejściu utrzymać status spółki?

Zawieszenie działalności spółki jawnej

Zawieszenie działalności spółki jawnej

Mam zamiar najpierw zawieść działalność spółki jawnej, a dopiero potem dokonywać zmian w KRS, które wspólnicy przewidują. Chodzi o to, aby najpierw zawiesić działalność spółki i tym samym (...)

Sposób wystąpienia wspólnika ze spółki

Sposób wystąpienia wspólnika ze spółki

Chciałbym wystąpić ze spółki jawnej, w której jestem wspólnikiem. Spółka została założona na bliżej nieokreślony czas. W jaki sposób to zrobić, by nikt nie zarzucił mi łamania przepisów?

Skutki naruszenia zakazu konkurencji wobec spółki

Skutki naruszenia zakazu konkurencji wobec spółki

Czy jeżeli problem będzie miał finał w sądzie, czego będę mógł się domagać: zakazu podjętej działalności, odszkodowania, czy jednego i drugiego?

Powód uzasadniający rozwiązanie spółki jawnej

Powód uzasadniający rozwiązanie spółki jawnej

Jaki powód zgodnie z ustawą uprawnia do żądania rozwiązania spółki jawnej?

Konsekwencje wobec wspólnika dopuszczającego się działalności konkurencyjnej wobec spółki

Konsekwencje wobec wspólnika dopuszczającego się działalności konkurencyjnej wobec spółki

W jaki sposób mogę zdyscyplinować wspólnika naruszającego zakaz konkurencji?

Zgoda na prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec spółki jawnej

Zgoda na prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec spółki jawnej

Czy wspólnicy mogą wyrazić zgodę na podjęcie działalności konkurencyjnej wobec spółki przez innego wspólnika?

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce jawnej

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce jawnej

Na czym polega zakaz konkurencji w spółce jawnej?

Odpowiedzialność karna i cywilna wspólnika spółki jawnej

Odpowiedzialność karna i cywilna wspólnika spółki jawnej

Jak wygląda odpowiedzialność karna i cywilna wspólnika spółki jawnej w przypadku wyrządzenia przez jego działanie szkody w spółce?

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Co może być powodem rozwiązania spółki jawnej?

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

Spółka jawna jest w likwidacji, co jako wspólnik powinienem zgłosić do sądu rejestrowego?

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej

Jak należy przeprowadzić likwidację spółki jawnej?

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Co stanie się w przypadku wypowiedzenia umowy spółki jawnej, gdzie jest tylko dwóch wspólników?

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Jaką możliwość mamy jako wspólnicy spółki jawnej na jej rozwiązanie?

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Jak wspólnicy spółki jawnej mogą rozwiązać spółkę?

Likwidacja spółki jawnej - sąd rejestrowy

Likwidacja spółki jawnej - sąd rejestrowy

Co musimy jako wspólnicy spółki jawnej zgłosić do sądu podczas likwidacji spółki?

Bilans przy likwidacji spółki jawnej

Bilans przy likwidacji spółki jawnej

Kiedy należy sporządzić bilans przy likwidacji spółki?

Jakie kroki należy podjąć w celu zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na inną osobę?

Jakie kroki należy podjąć w celu zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na inną osobę?

Jakie kroki należy podjąć w celu zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na inną osobę?

Czy nowy wspólnik spółki jawnej odpowiada za wspólnika, którego prawa i obowiązki nabył?

Czy nowy wspólnik spółki jawnej odpowiada za wspólnika, którego prawa i obowiązki nabył?

Czy nowy wspólnik spółki jawnej odpowiada za wspólnika, którego prawa i obowiązki nabył?

W jaki sposób zgłosić do KRS zbycie praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób zgłosić do KRS zbycie praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób zgłosić do KRS zbycie praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej?

1

2

3

4

5

...

6

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne