Bilans przy likwidacji spółki jawnej

Pytanie:

Kiedy należy sporządzić bilans przy likwidacji spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Po zgłoszeniu likwidacji, likwidatorzy mają obowiązek sporządzenia bilansu na dzień rozpoczęcia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy sporządzają bilans na dzień zakończenia likwidacji. Jeżeli likwidacja nie jest skomplikowana, nie ma problemów, aby zakończyć likwidację w dniu, w którym została ona rozpoczęta. Jeżeli likwidacja będzie trwała dłużej należy pamiętać o sporządzeniu sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej

  Dochód ustalany z likwidacji działalności gospodarczej jest ustalany i opodatkowywany na szczególnych zasadach.

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Wystąpienie może nastąpić albo w wyniku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, albo wskutek ogłoszenia jego upadłości albo wskutek śmierci wspólnika albo wskutek wyłączenia (...)

 • Likwidacja spółki jawnej

  Samo zaistnienie przesłanki rozwiązania spółki jawnej nie zawsze powoduje automatyczne wykreślenie jej z rejestru. Konieczne jest jeszcze przeprowadzenie likwidacji mającej na celu spieniężenie (...)

 • Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

  W stosunku do spółki partnerskiej w zakresie likwidacji i rozwiązania zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy o spółce jawnej. Regulacja spółki partnerskiej wprowadza jednak także odmienne (...)

 • Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są (...)

NA SKÓTY