Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Pytanie:

"Czy można dokapitalizować spółkę jawną przez udzielenie jej pożyczki?"

Odpowiedź prawnika: Dokapitalizowanie spółki jawnej przez udzielenie pożyczki

Na wstępie należy zauważyć, iż spółka jawna, jest tzw. ułomną osobą prawną, o odrębnej od wspólników podmiotowości prawnej. Oznacza to przede wszystkim, że może dokonywać działań we własnym imieniu, w tym zaciągać zobowiązania. Jak wskazuje KC:

Art.720.§1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§2.Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

Nie ma przeciwwskazań w Kodeksie Cywilnym lub Kodeksie Spółek Handlowych ku temu by jeden ze wspólników udzielił oprocentowanej lub nieoprocentowanej pożyczki spółce, np. na dwa lata, co de facto oznaczałoby jej dokapitalizowanie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika