Po jakim czasie od likwidacji spółki jawnej, trzeba poinformować o tym KRS?

Pytanie:

"Przymierzamy się do likwidacji spółki jawnej (termin ustaliliśmy na 1 września 2015 roku). Ile mamy czasu na zawiadomienie KRS o likwidacji spółki? "

Odpowiedź prawnika: Po jakim czasie od likwidacji spółki jawnej, trzeba poinformować o tym KRS?

Przygotowana dla Pana opinia oparta została przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r. nr 1030 – j.t.) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013r. nr 1203 – j.t.).

Zgodnie z art. 74 k.s.h.: „§ 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.

Zgodnie z art. 74 k.s.h.: „§ 1. Do sądu rejestrowego należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.

§ 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 1, należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów likwidatorów.

§ 3. Wpis likwidatorów ustanowionych przez sąd i wykreślenie likwidatorów odwołanych przez sąd następuje z urzędu.

§ 4. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia "w likwidacji".”

Zgłoszenie, o którym mowa w przywołanym powyżej przepisie, jest w istocie wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W przedmiotowym przypadku do 8 września 2015r.

Wpis otwarcia likwidacji ma charakter deklaratoryjny . Złożenie wniosku o wpis w terminie późniejszym niż wymagany przez art. 22 ustawy o KRS nie pociąga za sobą skutków w postaci braku możliwości dokonania wpisu i utraty skuteczności prawnej zdarzenia będącego podstawą wpisu.

Obowiązki związane ze zgłoszeniem likwidacji spoczywają na każdym likwidatorze.Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika