Spółka jawna

Prowadzenie księgowości przez spółkę jawną

Prowadzenie księgowości przez spółkę jawną

Czy spółka jawna musi zawsze prowadzić pełną księgowość. A jeśli nie, a prowadzi, to czy może od początku roku przejść na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Kapitał założycielski spółki jawnej

Kapitał założycielski spółki jawnej

Czy spółka jawna musi posiadać "kapitał założycielski", jeśli tak to jaki ?

Rejestracja spółki jawnej i koszty rejestracji

Rejestracja spółki jawnej i koszty rejestracji

Co jest potrzebne do zarejestrowania spółki jawnej i ile to kosztuje?

Jak wygląda procedura likwidacji spółki jawnej?

Jak wygląda procedura likwidacji spółki jawnej?

W związku z rozwiązaniem spółki jawnej zmuszeni jesteśmy prowadzić postępowanie likwidacyjne. Jak wygląda procedura likwidacji?

Wierzytelność względem Sp. Jawnej

Wierzytelność względem Sp. Jawnej

W 2004 – 2005 r. toczyła się upadłość Sp. J., która skończyła się ogłoszeniem przez Sąd upadłości Spółki i wykreśleniem jej z KRS. Jeden z wierzycieli nie zgłosił swoich roszczeń (...)

Zmiana w KRS w spółce jawnej

Zmiana w KRS w spółce jawnej

W spółce jawnej jest dwóch wspólników. Jedna ze wspólniczek wyszła za mąż i jest w tej chwili dwojga nazwisk. Ma zmieniony również dowód osobisty i inny adres zamieszkania. Z tego co wiemy (...)

Zarząd w spółce jawnej

Zarząd w spółce jawnej

Prowadzimy działalność w formie spółki jawnej. W sumie jest czterech współwłaścicieli - żaden z nich nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. W związku z wdrożeniem procedury ISO oraz (...)

Zmiana PKD a umowa spółki

Zmiana PKD a umowa spółki

Spółka istnieje wiele lat na rynku. Posiada w umowie spółki wpisane PKD bardzo obszernie. Została zmieniona ustawa o PKD i jest nowe. Stare obowiązuje do końca roku. Czy spółka ma obowiązek zmieniać (...)

Wypłata zysków przez wspólników spółki jawnej

Wypłata zysków przez wspólników spółki jawnej

Mam zamiar założyć spółkę jawna ze wspólnikiem w równych udziałach po 50%. Ponadto prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym sprzedawać do nowopowstałej spółki towary i usługi niematerialne. Jeżeli (...)

Wystąpienie wspólnika spółki jawnej

Wystąpienie wspólnika spółki jawnej

Nasza dwuosobowa spółka jawna popadła w kłopoty finansowe i obecnie nie może rozliczyć i uregulować swoich zobowiązań, żeby zakończyć swoją działalność przez likwidację i rozwiązanie. (...)

Zmiana PKD w KRS

Zmiana PKD w KRS

Prowadzimy m.in. usługi gastronomiczne, z wieloma kontrahentami podpisaliśmy umowy o współpracy handlowej i w związku z tym wystawiamy faktury VAT na usługi marketingowe i promocyjne. Czy powinniśmy (...)

Sprzedaż zadłużonej spółki jawnej - egzekucja

Sprzedaż zadłużonej spółki jawnej - egzekucja

Komornik umorzy bezskuteczne postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce jawnej. Dowiedziałem się m.in. ze spółka została sprzedana jakiemuś obcokrajowcowi gdyż jeden ze wspólników przedstawił (...)

Połaczenie spółek

Połaczenie spółek

Mamy dwie spółki : spółkę jawną (dwie osoby) i sp. z o.o. (te same osoby są udziałowcami). Spółka jawna działa, a spółka z o.o. jest w tej chwili zawieszona, nie posiada majątku, zadłużeń (...)

Pozew przeciwko spółce czy przeciwko wspólnikom?

Pozew przeciwko spółce czy przeciwko wspólnikom?

Kontrahent który nie zapłacił nam należności wynikających z faktur sprzedaży towaru, prowadzi działalność w formie spółki jawnej zarejestrowanej w KRS. Czy pozew do sądu w postępowaniu upominawczym (...)

Prawa wierzyciela współnika spółki jawnej

Prawa wierzyciela współnika spółki jawnej

Z mojego wniosku komornik zajął wierzytelności dłużnika, które ten posiada jako wspólnik spółki jawnej. Jak rozumiem, w tym wypadku nie mogę domagać się sprzedaży udziałów w spółce jawnej, (...)

Zmiana sposobu reprezentacji spółki jawnej wbrew wspólnikowi

Zmiana sposobu reprezentacji spółki jawnej wbrew wspólnikowi

Spółka jawna została utworzona w 2006 roku na mocy umowy spółki zawartej notarialnie. Umowa nie reguluje sposobu reprezentacji spółki. Zgłoszenie do KRS ustanowiło reprezentację jednoosobową (...)

Sprawozdania finansowe w spółce jawnej

Sprawozdania finansowe w spółce jawnej

Od kilku lat prowadzimy z żoną spółkę jawną rejestrowaną w KRS, która powstała z mocy przepisów ze spółki cywilnej. Spółka jest od 01.01.2008 na księdze handlowej, pomimo że nie przekroczyła (...)

Wyjawienie komornikowi miejsca postoju pojazdu

Wyjawienie komornikowi miejsca postoju pojazdu

Chodzi mi o sytuację, w której komornik przyjechał do siedziby dłużnika w celu dokonania zajęcia pojazdu zgodnie z wnioskiem wierzyciela i kiedy okazuje się, że samochodu na zewnątrz firmy nie (...)

Zajęcie udziału w spółce z o.o.

Zajęcie udziału w spółce z o.o.

Po zakończeniu działalności w spółce jawnej (jako jeden ze wspólników spółki) okazało się, że spółka miała niespłacone zobowiązania. W tej chwili wierzyciel wystąpił do sądu o nakaz (...)

Zmiany osobowe w spółce jawnej

Zmiany osobowe w spółce jawnej

Pani X zdecydowała się sprzedać ogół przysługujących jej praw i obowiązków w spółce jawnej. Na taką transakcję została udzielona zgoda wszystkich wspólników. Do zawarcia umowy sprzedaży (...)

Skutki przekształcenia spółki z o.o. w jawną

Skutki przekształcenia spółki z o.o. w jawną

Wszyscy wspólnicy spółki z o.o. o różnej wielkości udziałów, z których jeden był jedynym członkiem zarządu w sp.z o.o., po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną stają się po (...)

Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki

Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółki

Miałam 10% udziałów w spółce jawnej. po likwidacji spółki zostały nam zobowiązania w stosunku do dostawców. Obecnie dostawcy wzywają spółkę jawną do spłaty zobowiązań, ale tez wysyłają (...)

Śmierć wspólników w spółce jawnej

Śmierć wspólników w spółce jawnej

Wraz z żoną jesteśmy współwłaścicielami spółki jawnej. Wiem, że w przypadku śmierci jednego ze wspólników, aby ustrzec się przed likwidacją spółki, można dopisać do umowy paragraf o (...)

Obowiązkowe przekształcenie S.C. w jawną

Obowiązkowe przekształcenie S.C. w jawną

Jesteśmy spółką cywilną. Po przekroczeniu przez 2 lata obrotów (rok 2007 i 2008) mamy obowiązek do 31 marca 2009 podjąć uchwałę i przekształcić się w spółkę jawną. W styczniu br. zmienił (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną - termin

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną - termin

W ubiegłym tygodniu sporządziliśmy uchwałę dostosowującą naszą spółkę cywilną do spółki jawnej. Ile mamy czasu od dnia podjęcia uchwały do zgłoszenia do KRS? Czy obejmuje nas termin do (...)

Udział w zysku w spółce jawnej po przekształceniu

Udział w zysku w spółce jawnej po przekształceniu

Prowadzimy z żoną spółkę cywilną. Mamy wspólnotę majątkową. Obecnie dokonujemy obowiązkowego przekształcenia w spółkę jawną. W spółce cywilnej mieliśmy podział dochodów 50/50. Czy (...)

Księgowość w spółce jawnej

Księgowość w spółce jawnej

Spółka z o.o. jest udziałowcem spółki jawnej (zakładając, że jest taka możliwość). Spółka jawna nie musi stosować przepisów ustawy o rachunkowości, jeżeli jej przychody za ostatni rok (...)

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

Spółka z o.o. udziałowcem spółki jawnej

Spółka z o.o. chce zawiązać spółkę z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Czy jest dopuszczalne, aby spółka z o.o. została udziałowcem spółki (...)

Obowiązkowe przekształcenie s.c. w sp. jawną

Obowiązkowe przekształcenie s.c. w sp. jawną

Prowadzimy spółkę cywilną (księgi rachunkowe + vat). Obecnie do końca marca musimy obowiązkowo przekształcić naszą spółkę cywilna w jawną. Czy do KRS możemy wysłać (zamiast robienia aneksu (...)

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki jawnej

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki jawnej

Pan X jest wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych w spółce Z i Y (Spółki są o tym samym profilu - działalność medyczna ale mają inny zakres świadczeń). Pan X postanowił otworzyć nową komórkę (...)

Majątek spółki jawnej a likwidacja

Majątek spółki jawnej a likwidacja

Jesteśmy z mężem właścicielami spółki jawnej. Myślimy o zakończeniu działalności. W skład majątku spółki wchodzą dwa samochody, które chcielibyśmy pozostawić sobie. Czy przeniesienie (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Prowadzimy działalność gospodarczą (księgi rachunkowe + VAT). Od 1 stycznia 2009 r. z powodu przekroczenia obrotów w ostatnich 2 latach musimy obowiązkowo przekształcić naszą spółkę cywilna (...)

Zmiana wysokości kapitałów spółek osobowych

Zmiana wysokości kapitałów spółek osobowych

Pytanie teoretyczne, nie reprezentuję spółki. Czy zasilenie kapitału dodatkowymi wkładami właścicieli w spółce osobowej (jawnej i komandytowej) powoduje obowiązek zmiany umowy spółki i zgłoszenia (...)

Odpowiedzialność subsydiarna w spółce jawnej

Odpowiedzialność subsydiarna w spółce jawnej

Spółka jawna zalega z zapłatą za faktury w chwili obecnej jest w stanie likwidacji - z przeprowadzonego wywiadu wiemy. że spółka zaprzestała płacić swoje zobowiązania i nie ma majątku z góry (...)

Pożyczka od udziałowca dla spółki

Pożyczka od udziałowca dla spółki

Planuję utworzenie jednoosobowej sp. z o.o. - będę jej jedynym udziałowcem i po okresie "organizacji" prezesem zarządu. Kapitał zakładowy w 90% będzie wniesiony aportem - samochód. Czy mogę tej (...)

Egzekucja z nowej spółki jawnej dłużników

Egzekucja z nowej spółki jawnej dłużników

Moim dłużnikiem jest spółka jawna, przeciwko której dysponuję tytułem wykonawczym. Jednak choć spółka ta figuruje wciąż w KRS, to w rzeczywistości nie przejawia już żadnej aktywności gospodarczej, (...)

Stosunek udziałów i podział zysków w spółce jawnej

Stosunek udziałów i podział zysków w spółce jawnej

Mam dłużnika, o którym wiem, że jest jednym z dwóch wspólników w spółce jawnej. Uzyskałem odpis z KRS spółki, ale tam nic nie jest napisane, ile, jaką część udziałów posiada on jako wspólnik. (...)

Zwiększenie kapitału spółki jawnej

Zwiększenie kapitału spółki jawnej

Czy wspólnicy spółki jawnej, robiąc dopłaty do kapitału, chcąc zwiększyć kapitał, muszą zmieniać umowę spółki jawnej? Czy wystarczy wewnętrzne rozporządzenie?

Informacje w KRS o rozdzielności majątkowej

Informacje w KRS o rozdzielności majątkowej

W jednym z wypisów z KRS spółki jawnej widzę rubryki z informacjami o tym, czy wspólnik ma rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem (i w tym konkretnym przypadku odpowiedzi są, że nie). (...)

Zmiana wspólnika spółki jawnej a długi

Zmiana wspólnika spółki jawnej a długi

Dłużnik prowadził z nami przez długi czas pertraktacje ugodowe spłaty długu. Mamy informację, że dłużnik czyni starania przepisania swojej nieruchomości na osobę trzecią lub przynajmniej na (...)

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru