Bilans ustalający wartość zbywczą majątku

Pytanie:

Czy w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej jednego ze wspólników - osobny bilans ustalający udział kapitałowy (o którym mowa w art. 65 k.s.h) i uwzględniający wartość zbywczą majątku należy rozumieć jako drugi, dodatkowy bilans, różny od standardowego wyniku finansowego spółki, sporządzanego na koniec roku obrotowego dla celów podatkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Bilans spółki sporządzony w celu obliczenia wartości udziału wspólnika występującego ze spółki powinien być osobny od tego, który sporządzany jest na koniec roku obrotowego. Bilans ten może różnić się od tego, sporządzanego na potrzeby podatkowe. Ustawa wprost stanowi, że bilans ten powinien być osobny, sporządzony na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

greg

28.6.2010 21:1:9

Re: Bilans ustalający wartość zbywczą majątku

ale co to znaczy ? Pomija się jakieś wartości, czy inaczej liczy wartość magazynu lub np zobowiązań ? Czy jest jakiś przykład porównania takich bilansów ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: