e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

Pytanie:

Czy do spółki cywilnej mogą przystąpić dwie spółki z o.o. oraz czy spółka jawna może się składać wyłącznie z dwóch spółek z.o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Spółka z o.o. jako wspólnik spółki cywilnej

Jeden i drugi przypadek jest prawnie dopuszczalny. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną i może być stroną umów, także umowy spółki cywilnej i spółki jawnej. Czynności związane z członkostwem w tych spółkach będzie oczywiście wykonywać osoba fizyczna lub grupa takich osób, które będą uprawnione do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Potrzebujesz porady prawnej?