Spółka jawna

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej

Co stanie się w przypadku wypowiedzenia umowy spółki jawnej, gdzie jest tylko dwóch wspólników?

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Jaką możliwość mamy jako wspólnicy spółki jawnej na jej rozwiązanie?

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

Jak wspólnicy spółki jawnej mogą rozwiązać spółkę?

Likwidacja spółki jawnej - sąd rejestrowy

Likwidacja spółki jawnej - sąd rejestrowy

Co musimy jako wspólnicy spółki jawnej zgłosić do sądu podczas likwidacji spółki?

Bilans przy likwidacji spółki jawnej

Bilans przy likwidacji spółki jawnej

Kiedy należy sporządzić bilans przy likwidacji spółki?

Jakie kroki należy podjąć w celu zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na inną osobę?

Jakie kroki należy podjąć w celu zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na inną osobę?

Jakie kroki należy podjąć w celu zbycia praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej na inną osobę?

Czy nowy wspólnik spółki jawnej odpowiada za wspólnika, którego prawa i obowiązki nabył?

Czy nowy wspólnik spółki jawnej odpowiada za wspólnika, którego prawa i obowiązki nabył?

Czy nowy wspólnik spółki jawnej odpowiada za wspólnika, którego prawa i obowiązki nabył?

W jaki sposób zgłosić do KRS zbycie praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób zgłosić do KRS zbycie praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób zgłosić do KRS zbycie praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej?

Czy zbycie praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej wymaga zgłoszenia do rejestru?

Czy zbycie praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej wymaga zgłoszenia do rejestru?

Czy zbycie praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej wymaga zgłoszenia do rejestru?

W jaki sposób przenosi się prawa i obowiązki wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób przenosi się prawa i obowiązki wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób przenosi się prawa i obowiązki wspólnika w spółce jawnej?

Czy dla zbycia praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej konieczne jest zachowanie szczególnej formy?

Czy dla zbycia praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej konieczne jest zachowanie szczególnej formy?

Czy dla zbycia praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej konieczne jest zachowanie szczególnej formy?

Czy można zbyć prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej, gdy umowa nie przewiduje takiej możliwości?

Czy można zbyć prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej, gdy umowa nie przewiduje takiej możliwości?

Czy można zbyć prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej, gdy umowa nie przewiduje takiej możliwości?

W jaki sposób można zbyć prawa i obowiązki wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób można zbyć prawa i obowiązki wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób można zbyć prawa i obowiązki wspólnika w spółce jawnej?

W jaki sposób można przenieść status wspólnika w spółce osobowej?

W jaki sposób można przenieść status wspólnika w spółce osobowej?

W jaki sposób można przenieść status wspólnika w spółce osobowej?

Czy w spółce jawnej można umownie przenieść status wspólnika?

Czy w spółce jawnej można umownie przenieść status wspólnika?

Czy w spółce jawnej można umownie przenieść status wspólnika?

Likwidacja spółki jawnej - dokumenty

Likwidacja spółki jawnej - dokumenty

Jakie dokumenty powinno się złożyć w sądzie podczas likwidacji spółki jawnej?

Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

Spółka jawna - charakterystyka

Spółka jawna - charakterystyka

Jak należy charakteryzować spółkę jawną?

Kto jest likwidatorem spółki jawnej?

Kto jest likwidatorem spółki jawnej?

Kto jest likwidatorem spółki jawnej?

Spółka jawna - podatnik

Spółka jawna - podatnik

Czy spółka jawna posiada status podatnika?

Spółka jawna - definicja

Spółka jawna - definicja

Jak należy definiować spółkę jawną?

Umowa spółki jawnej - zawartość

Umowa spółki jawnej - zawartość

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki jawnej

My jako wspólnicy spółki jawnej chcemy ją rozwiązać, jak możemy to najlepiej zrobić?

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej a jej likwidacja

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej a jej likwidacja

Czy zaistnienie przyczyny rozwiązania spółki jawnej jest równoznaczne z likwidacją?

Spółka jawna - wkład

Spółka jawna - wkład

Czy wkładem do spółki jawnej mogą być inne dobra niż pieniądze?

Dokumenty spółki jawnej po wykreśleniu z rejestru

Dokumenty spółki jawnej po wykreśleniu z rejestru

Ile czasu po likwidacji wspólnicy spółki jawnej muszą przechowywać dokumenty dot. spółki?

Wystąpienie ze spółki jawnej

Wystąpienie ze spółki jawnej

W jaki sposób można wystąpić ze spółki jawnej?

Rozwiązanie spółki jawnej - przejęcie jej składników przez wspólników

Rozwiązanie spółki jawnej - przejęcie jej składników przez wspólników

Czy możliwe jest by wspólnicy spółki jawnej po jej rozwiązaniu przejęli jej składniki i prowadzili odrębne działalności gospodarcze?

Firma spółki jawnej

Firma spółki jawnej

Jak powinna wyglądać firma spółki jawnej?

Zasada prawdziwości firmy spółki

Zasada prawdziwości firmy spółki

Na czym polega zasada prawdziwości firmy spółki?

Zmiana nazwiska przez wspólnika spółki jawnej a skutki w nazwie firmy

Zmiana nazwiska przez wspólnika spółki jawnej a skutki w nazwie firmy

Jeden ze wspólników spółki jawnej po zamążpójściu zmienił nazwisko - czym to skutkuje w KRS, jeśli w dotychczasowej firmie było nazwisko tylko kilku wspólników, bez wymienionej osoby?

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki

W jaki sposób za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy spółki jawnej, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych?

Sposób ogłoszenia upadłości

Sposób ogłoszenia upadłości

Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się (...)

Zobowiązania spółki jawnej

Zobowiązania spółki jawnej

Kto odpowiada za zobowiązania spółki jawnej po zbyciu przedsiębiorstwa spółki, według przepisów Kodeksu spółek handlowych?

Udział w spółce jawnej a zobowiązania płatnicze

Udział w spółce jawnej a zobowiązania płatnicze

Mój syn ma 1% udziału w spółce jawnej, ja 99% W testamencie zaś czynię mojego syna jedynym spadkobiercą wszystkiego co posiadam. Czy mój syn jako udziałowiec w 1% spółki jawnej będzie odpowiadał (...)

Rozwiązanie poprzez likwidację

Rozwiązanie poprzez likwidację

Spółka jawna złożyła wniosek do Sądu o jej rozwiązanie poprzez likwidację. Czy chwilą rozpoczęcia posługiwania się słowem w likwidacji jest chwila złożenia wniosku do sądu czy też dopiero (...)

Sprzedaż udziału w spółce jawnej i zmiana nazwy

Sprzedaż udziału w spółce jawnej i zmiana nazwy

Zamierzam sprzedać swój udział w spółce jawnej, tworzonej przez 2 osoby fizyczne, na rzecz spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Dotychczas nazwa spółki brzmiała AA -XX Spółka Jawna, tj. (...)

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej

Dwaj wspólnicy prowadzili spółkę jawną. Mieli różne udziały w zyskach i stratach. Spółka ta została zlikwidowana wraz z wykreśleniem z rejestru KRS oraz wszystkich dokumentach skarbowych. Po (...)

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru