Bilans a wystąpienie wspólnika

Pytanie:

Po wystąpieniu jednego z 3 wspólników spółki jawnej wg art. 65 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powinien być wykonany bilans zbywczy spółki na dzień wystąpienia, aby określić wartość udziału występującego wspólnika. W tej sytuacji powstają dwie strony: byłego wspólnika oraz pozostających w spółce osób (czyli nadal trwającej spółki). Jak formalnie powinien być zatwierdzony i przez kogo bilans zbywczy spółki? Czy podpisany bilans zbywczy przez wspólników pozostających w spółce bez akceptacji byłego wspólnika (czyli jego podpisu) ma znaczenie prawne? Czy w razie rozbieżności w/w stron co do kształtu takiego bilansu pozostaje droga sądowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Dzień bilansowy zależny jest od sposobu ustąpienia wspólnika. W przypadku wypowiedzenia ustawa przyjmuje jako dzień bilansowy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

Wspólnik ustępujący, który w czasie sporządzania bilansu nie jest już wspólnikiem nie bierze udziału w sporządzeniu bilansu. Wspólnik występujący ze spółki uczestniczy w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych, lecz nie ma już wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego. Jest to szczególne prawo kontroli, które przysługuje wspólnikowi mimo utraty praw wynikających z bycia wspólnikiem. To prawo kontroli rozciąga się także na sprawy związane ze sporządzeniem bilansu, co pozwala na weryfikację bilansu ustąpienia przez występującego wspólnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: