e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo do emitowania obligacji

Pytanie:

Czy spółka jawna może emitować obligacje?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo do emitowania obligacji

22.2.2005

Art. 2 ustawy o obligacjach określa jakie podmioty są uprawnione do emitowania obligacji. Stanowi on, że uprawnionymi do emisji obligacji są:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające osobowość prawną,  oraz spółki komandytowo-akcyjne,
  • gminy, powiaty, województwa, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,
  • inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw,
  • instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji.

Spółka jawna nie należy do żadnego z wyżej wymienionych podmiotów, zatem nie może emitować obligacji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ