Prawo do emitowania obligacji

Pytanie:

"Czy spółka jawna może emitować obligacje? "

Odpowiedź prawnika: Prawo do emitowania obligacji

Art. 2 ustawy o obligacjach określa jakie podmioty są uprawnione do emitowania obligacji. Stanowi on, że uprawnionymi do emisji obligacji są:

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające osobowość prawną,  oraz spółki komandytowo-akcyjne,
  • gminy, powiaty, województwa, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,
  • inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw,
  • instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji.

Spółka jawna nie należy do żadnego z wyżej wymienionych podmiotów, zatem nie może emitować obligacji.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika