e-prawnik.pl Porady prawne

Podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej

Pytanie:

Wspólnicy spółki jawnej zamierzają zmienić skład osobowy spółki poprzez przyjęcie do spółki nowych wspólników. Nowoprzyjmowani wspólnicy zamierzają wnieść wkład w formie pieniężnej. Przy okazji jeden z obecnych wspólników chce podwyższyć swój wkład jaki posiada w spółce. Przy powstawaniu spółki wniósł wkład gotówkowy i obecnie również zamierza podwyższyć wkład w formie pieniężnej. Umowa spółki jawnej nie zawiera żadnych zapisów na temat możliwości i sposobu podwyższenia wkładu wspólnika. Jak - w przedstawionej wyżej sytuacji - powinna wyglądać procedura podwyższenia wkładu wspólnika spółki jawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej

Zakładamy, że umowa spółki nie zawiera także żadnych postanowień w sprawie zmian składu osobowego spółki. Wobec tego konieczna będzie zmiana dotychczasowej umowy spółki dokonana za zgodą wszystkich obecnych oraz wstępujących wspólników. Taka umowa musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Procedura podwyższenia wkładu dotychczasowego wspólnika będzie pokrywać się z procedurą przyjęcia do spółki nowych osób. W umowie tej należy określić przynajmniej wkłady i ich wartość.

Zmiana umowy spółki wiąże się ponadto z obowiązkiem zgłoszenia tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy w tym wypadku złożyć wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, na formularzu KRS-Z1 wraz z załącznikiem KRS-ZB numer dotyczącym zmiany wspólników w spółce jawnej, w razie potrzeby załącznikiem KRS-ZK Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania podmiotu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ