Zakaz konkurencji w okresie likwidacji sp.j.

Pytanie:

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zakaz konkurencji nie obowiązuje wspólników nie będących likwidatorami. Od którego dnia po rozpoczęciu likwidacji wspólnik może rozpocząć własną działalność gospodarczą o bardzo podobnym profilu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z Art. 56 Kodeksu spółek handlowych wspólnik spółki jawnej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi bez zgody pozostałych wspólników. Jeżeli jednak spółka znajduje się w stanie likwidacji, ograniczenie to dotyczy jedynie wspólników, będących likwidatorami. Pozostali wspólnicy pozbawieni są w tym okresie prawa prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, zachowują jedynie wpływ na sprawy wewnętrzne spółki. Otwarcie likwidacji oraz nazwiska likwidatorów podlegają obowiązkowi zgłoszenia do sądu rejestrowego, zgłoszenie to nie ma jednak znaczenia konstytutywnego, ponieważ o zakończeniu działalności spółki (jeżeli zachodzą przesłanki rozwiązania spółki, przewidziane np. w umowie spółki) poprzez jej likwidację decydują wspólnicy. Dniem zwolnienia z zakazu konkurencji jest więc dzień otwarcia likwidacji.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: