e-prawnik.pl Porady prawne

Jednoosobowa spółka jawna

Pytanie:

Spółkę jawną tworzy dwóch wspólników. Po pewnym czasie jeden rezygnuje ze spółki, sprzedając swoje udziały. Czy spółka może kontynuować działalność, jeśli udziały wspólnika wykupi drugi wspólnik i spółka jawna będzie nadal funkcjonować jako jednoosobowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jednoosobowa spółka jawna

Na początku należy zauważyć, że w spółce jawnej nie ma udziałów. Wspólnik może natomiast - jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość - przenieść ogół swoich praw i obowiązków na inną osobę.

Nie jest możliwe, by spółka jawna funkcjonowała jako spółka jednoosobowa. Konieczne dla jej istnienia jest współdziałanie co najmniej dwóch osób. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują co prawda (art. 66), iż jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem, jednakże wspólnik przejmujący może kontynuować działalność tylko jako przedsiębiorca jednoosobowy (a nie jako spółka).

Potrzebujesz porady prawnej?