e-prawnik.pl Porady prawne

Umowy pożyczki a zgoda wspólników

Pytanie:

Spółka z o.o., którą reprezentuje dwóch wspólników, podpisała z jednym z nich umowy pożyczki w różnych okresach ( w przeciągu kilku miesięcy- 2 umowy na kwotę nie przekraczającą dwukrotność kapitału zakładowego i jedną przekraczającą dwukrotność kapitału zakładowego, wcześniej zaciągnęła pożyczkę od os fizycznej nie będącej wspólnikiem na kwotę przekraczająca dwukrotność kapitału zakładowego. ( art. 230 ksh)Czy do każdej umowy pożyczki z osobna należy napisać uchwałę zgromadzenia wspólników dot. zgody na zaciągnięcie zobowiązania? Czy można stworzyć jedną uchwałę dot. zgody na zaciągniecie zobowiązania do określonej kwoty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowy pożyczki a zgoda wspólników

8.10.2013

Z treści art. 230 ksh należy wnioskować, iż każda czynność prawna polegająca na zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników. Naszym zdaniem każda taka uchwała powinna wprost wskazywać konkretną czynność prawną, na którą wspólnicy w uchwale wyrażają zgodę. Niemniej zastosowanie art 230 ksh może zostać wyłączone lub zmienione w umowie spółki. Art 230 ksh ma bowiem zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Jeżeli zatem wspólnicy podejmą uchwałę o zmianie umowy spółki polegającej na wyłączeniu zastosowania art 230 ksh lub w inny sposób ograniczą jego zastosowanie, np. poprzez poprzez wpisanie do umowy spółki braku wymogu powzięcia uchwały w trybie art. 230 ksh na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania do określonej kwoty to nie będzie w przyszłości zachodziła konieczność każdorazowego podejmowania takiej uchwały.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ