NIP i REGON w sp. z o.o. w organizacji

Pytanie:

Spółka jest po akcie założycielskim u notariusza. Czy zarząd może wystąpić o NIP spółki przed zarejestrowaniem spółki w KRS? Czy zarząd może również wystąpić do Urzędu statystycznego o Regon? W przypadku nie dopuszczalności działania z punktu 2 oraz 3, jaki Nip i Regon ma używać spółka w organizacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Spółka z o.o. w organizacji może wystąpić o nadanie numeru NIP i REGON. Zgodnie z art. 11 § 1 ksh, spółki kapitałowe w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. W związku z tą regulacją spółka z o.o. w organizacji będzie zobowiązana do zalegalizowania swojego statusu jako podmiotu podatkowego. Spółka ta w pierwszej kolejności będzie musiała wystąpić do Głównego Urzędu statystycznego o nadanie numeru statystycznego REGON, a następnie po nadaniu tego numeru) będzie musiała wystąpić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego o nadania numeru NIP.

Po uzyskaniu w/w numerów, spółka z o. o. w organizacji budzie mogła realizować zasadę wynikającą z art. 11 § 1 ksh. Numerami tymi (uzyskanym przez spółka z o. o. w organizacji) będzie się również posługiwać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała po zarejestrowaniu w KRS. Spółka z o.o. (zarejestrowana) będzie jednak musiała wystąpić z wnioskami aktualizującymi na podstawie których wcześniej nadane numery REGON i NIP staną się numerami zarejestrowanej spółki z o.o.

W przedmiocie wystąpienia o nadanie numerów REGON i NIP prosimy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Ponadto działalność gospodarczą spółka z o.o. w organizacji może rozpocząć bez numeru NIP, jednakże należy pamiętać, aby uzyskać ten numer przed dniem, w którym zaistnieje obowiązek złożenia deklaracji podatkowych lub obowiązek wystawienia faktur VAT, dla których konieczne jest wskazanie numeru NIP.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY