Uchwały wspólników w spółce cywilnej

Pytanie:

"Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, w której jest trzech wspólników. Czy ważne decyzje będą podejmowane wspólnie czy każdy ze wspólników ma równy głos?"

Odpowiedź prawnika: Uchwały wspólników w spółce cywilnej

Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Jest to zarazem prawo jak i obowiązek każdego wspólnika i jest niezależne od wniesionego wkładu jak również od stopnia udziału zyskach i stratach spółki. Wspólnik może podejmować czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu tak długo jak inny wspólnik nie wyrazi sprzeciwu. W takim przypadku konieczne staje się podjęcie uchwały przez wszystkich wspólników na takich zasadach jak dla czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
W kwestii podejmowania uchwał w ww. sprawach k.c. nie przewiduje szczególnych regulacji co do siły głosu, wymaganej większości lub quorum. A zatem należy przyjąć, iż co do zasady uchwała w sprawie ważnej (przyjmujemy, iż mowa tu zarówno o sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu jak i sprawie mieszczącą się w zwykłym zarządzie, co do której jednak jeden ze wspólników wyraził sprzeciw) zapada jednomyślnie, a każdy głos jest równy i niezależny od udziały w zyskach i stratach.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika