e-prawnik.pl Porady prawne

Uchwały wspólników w spółce cywilnej

Pytanie:

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, w której jest trzech wspólników. Czy ważne decyzje będą podejmowane wspólnie czy każdy ze wspólników ma równy głos?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uchwały wspólników w spółce cywilnej

25.7.2013

Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Jest to zarazem prawo jak i obowiązek każdego wspólnika i jest niezależne od wniesionego wkładu jak również od stopnia udziału zyskach i stratach spółki. Wspólnik może podejmować czynności nieprzekraczające zwykłego zarządu tak długo jak inny wspólnik nie wyrazi sprzeciwu. W takim przypadku konieczne staje się podjęcie uchwały przez wszystkich wspólników na takich zasadach jak dla czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.
W kwestii podejmowania uchwał w ww. sprawach k.c. nie przewiduje szczególnych regulacji co do siły głosu, wymaganej większości lub quorum. A zatem należy przyjąć, iż co do zasady uchwała w sprawie ważnej (przyjmujemy, iż mowa tu zarówno o sprawie przekraczającej zakres zwykłego zarządu jak i sprawie mieszczącą się w zwykłym zarządzie, co do której jednak jeden ze wspólników wyraził sprzeciw) zapada jednomyślnie, a każdy głos jest równy i niezależny od udziały w zyskach i stratach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ