Granice zarządu zwykłego w spółce cywilnej

Pytanie:

"Spółka cywilna - trzech wspólników o jednakowych udziałach, umowa spisana na zasadach ogólnych z kodeksu cywilnego bez szczegółowych rozwiązań. Jak ustalić granicę i zakres zwykłego zarządu spółki - czy potrzebna jest uchwała spółki na zakup np. środka trwałego o wartości 100.tyś zł. Czy istnieje granica do jakiej może zaciągać zobowiązania jeden ze wspólników? Czy taką decyzję może podjąć dwóch wspólników bez zgody trzeciego? Czy można jakoś temu przeciwdziałać (czytałem gdzieś o 30. tyś zł.)?"

Odpowiedź prawnika: Granice zarządu zwykłego w spółce cywilnej

Zgodnie z przepisem art. 865 § 2 każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

Przepisy prawne ani doktryna nie określają jednak ściśle i szczegółowo granic czynności zwykłego zarządu. To czy dana czynność będzie mogła być uznana za przekraczającą zwykły zarząd zależeć będzie od wielu okoliczności, których nie można sztywno i jednoznacznie określić.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 czerwca 1997 r. (I CKN 70/97), przy rozstrzyganiu, czy dana czynność prawna należy, czy też nie należy do zwykłych czynności spółki cywilnej, trzeba mieć na względzie okoliczności konkretnego przypadku, a w szczególności cel i determinowany nim rodzaj działalności spółki, przynależność ocenianej czynności do tego rodzaju działalności oraz jej doniosłość z punktu widzenia rozmiaru tej działalności.

Przykładem może być także wyrok z dnia 7 czerwca 2002 r. (IV CKN 1111/2000) w którym Sąd Najwyższy wyjaśnił, że w spółce cywilnej prowadzącej komisową sprzedaż samochodów, warunkową sprzedaż samochodu oddanego do komisu, zawartą w celu zabezpieczenie pożyczki, zaciągniętej tylko przez jednego wspólnika i przede wszystkim w jego interesie, należy uznać za sprawę, której nie można zaliczyć do zwykłych spraw spółki w rozumieniu art. 865 § 2.

Nabycie środka trwałego o tak wysokiej wartości naszym zdaniem przekracza zakres czynności zwykłego zarządu i konieczne jest dla skutecznego dokonania takiej czynności podjęcie uchwały przez wszystkich wspólników. Uchwały podejmowane są bowiem jednogłośnie dla wszystkich wspólników, jednakże umowa spółki może tę kwestię regulować w sposób odmienny.

Prosimy o zapoznanie się z artykułem Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika