Przedawnienie zobowiązania względem poręczyciela

Pytanie:

"W 1999 r. poręczyłem (wraz z innymi) kredyt za spółkę z o.o. W roku 2001 kredyt został wypowiedziany przez bank i wymagalny w całości. Jeden z poręczycieli spłacał część przez 12 miesięcy, ale też przestał spłacać. Czy w stosunku do poręczycieli też biegnie okres przedawnienia? Czy dla każdego z osobna? Czy to, że jeden z poręczycieli wpłacał pieniądze przerywa bieg przedawnienia dla niego czy dla wszystkich poręczycieli?"

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie zobowiązania względem poręczyciela

Umowa poręczenia ma charakter akcesoryjny, co oznacza, że zobowiązanie poręczyciela uzależnione jest od zobowiązania dłużnika, za którego poręczyciel poręczył. Dlatego też termin przedawnienia roszczeń o wykonanie zobowiązania, za które poręczyciel udzielił poręczenia odnosi się także do poręczycieli. Jeżeli po stronie poręczycieli znajduje się kilka osób, do ich zobowiązania znajdują zastosowanie przepisy o solidarności dłużników. Zgodnie z tymi przepisami, przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z dłuzników solidarnych nie ma skutku wzgledem współdłużników. Bieg przedawnienia przerywa sie, m.in wówczas, gdy osoba, przeciwko której roszczenie przysługuje (a więc także jeden z poręczycieli), uznał roszczenie wierzyciela (tu: banku). Spłata części kredytu jest uznaniem istnienia roszczenia przez jednego z poręczycieli. Wobec tego bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu. Jednakże zgodnie z wcześniejszymi uwagami znajdującymi oparcie w art. 372 k.c., przerwanie biegu terminu przedawnienia nie ma skutku względem pozostałych współdłużników. Zasada ta wynika także z art. 371 k.c., który stanowi, że działania i zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom. Należy jednak pamiętać, że jeżeli jeden ze współdłużników solidarnych spełni świadczenie na rzecz wierzyciela, przysługuje mu prawo regresu odpowiedniej części spełnionego świadczenia w stosunku do pozostałych współdłużników. Wówczas oni nie będą mogli podnieść zarzutu przedawnienia roszczenia spełnionego przez jednego ze współdłuzników. Roszczenie regresowe ma bowiem odmienną od roszczenia głównego (tu: banku) podstawę prawną. W związku z tym, roszczenie regresowe dłużnika solidarnego przedawnia się z upływem lat dziesięciu, a gdy jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z upływem lat trzech, chyba że istniejący między dłużnikami stosunek prawny uzasadnia przyjęcie innego terminu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia roszczenia regresowego należy liczyć od dnia spełnienia świadczenia przez dłużnika.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Stanisław 2012-09-23 16:12:26

    kredyt z 2002 roku, częściowo spłacony, część nie spłacona trafia do firmy zewnętrznej. W trybie postępowania nakazowego brak zdolności do spłaty stwierdzona przez Komornika Sądowego - umorzenie postępowania komorniczego w trybie nakazowym. Następnie wqierzytelność zostaje sprzedana następnej firmie zewnętrznej która nie wyegzekwowała należności z powodu braku zdolności dłużnika. Ostatni dokument potwierdzony między dłużnikiem a cesjonariuszem z listopada 2005 roku. Czy i kiedy będzie to przedawnione......

  • dorota 2012-02-16 10:38:28

    kredyt mialam wupowiedziany w 1993 roku zabezpieczonyhipoteka, przez ten czas ugode co do splaty dlugu podpisywalam ja a moji poreczyciele nie chcieli sie zgodzic i nie podpisywali kolejnych aneksow.Czy w dalszym ciagu istnieje zagrozenie dochodzenia z majatku poreczycieli chociaz minelo ponad 10 lat?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika