e-prawnik.pl Porady prawne

Zabezpieczenie wierzytelności

29 Artykułów


5 Informacji


132 Pytań i odpowiedzi


28 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Hipoteka zwykła a hipoteka kaucyjna

  "Jaka jest różnica między hipoteką zwykłą a hipoteką kaucyjną? W jednym wypadku bank domagał się zabezpieczenia w postaci hipoteki zwykłej, a w innym hipoteki kaucyjnej."

  Hipoteka zwykła a hipoteka kaucyjna
 • Zatrzymanie mebli najemcy

  "Najemca, który wyprowadził się ok. pół roku temu, zalega z opłatami (odstępne i czynsz). Na poczet tych należności zostały zatrzymane meble, będące własnością najemcy. Pomimo wysyłanych ponagleń do zapłaty (w formie smsów) najemca do (...)"

  Zatrzymanie mebli najemcy
 • Odpowiedzialność wystawcy weksla własengo

  "Posiadam dwa weksle własne z klauzulą \"bez protestu\" indosowane na mnie (jestem pierwszym indosatariuszem), jeden przed terminem płatności, drugi po tym terminie. termin na przedstawienie do zapłaty w obu przypadkach upłynął. Z art. 53 PW wynika, (...)"

  Odpowiedzialność wystawcy weksla własengo
 • Termin na indos wekslowy

  "Mam możliwość zakupienia weksla własnego z dużym dyskontem. Weksel byłby indosownany na moją rzecz. Termin płatności weksla upłynął dwa lata temu. Czy jest dopuszczalny indos po terminie płatności weksla? Wiadomo wszak, że indosant nie (...)"

  Termin na indos wekslowy
 • Zastaw rejestrowy - data złożenia wniosku

  "Składam wnioski RZ-1 przez portal internetowy. Na postanowieniu o wpisie datą złożenia wniosku jest data odebrania go przez sąd. Który przepis określa moment złożenia wniosku w formie elektronicznej?"

  Zastaw rejestrowy - data złożenia wniosku
 • Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla

  "Umowę pożyczki zabezpiecza weksel. Czy zasądzenie roszczenia wekslowego oznacza powagę rzeczy osądzonej w przedmiocie umowy pożyczki?"

  Powaga rzeczy osądzonej a roszczenia z weksla