Zatrzymanie mebli najemcy

Pytanie:

"Najemca, który wyprowadził się ok. pół roku temu, zalega z opłatami (odstępne i czynsz). Na poczet tych należności zostały zatrzymane meble, będące własnością najemcy. Pomimo wysyłanych ponagleń do zapłaty (w formie smsów) najemca do dzisiaj nie uregulował zadłużenia. Ponaglenia wysyłane na adres zameldowania najemcy z czasu zawarcia umowy wracają. Czy wynajmujący może sprzedaż ruchomości na poczet zaległości najemcy?"

Odpowiedź prawnika: Zatrzymanie mebli najemcy

Zastaw ustawowy jest to szczególna forma zastaw, która przysługuje najemcy danej rzeczy na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu. Szczególne znaczenie ma to w przypadku najmu lokalu. Oznacza to, że wynajmującemu faktyczne przysługuje prawo zastawu ustawowego na meblach wniesionych przez najemce do lokalu. Z powyższego nie wynika jednak, że wynajmujący może od razu sprzedać rzeczy będące przedmiotem zastawu. Po pierwsze wierzytelności, wynikające z najmu, muszą być wymagalne. Po drugie wynajmujący musi uzyskać z sądu tytuł egzekucyjny (777 KPC), wszczynając postępowanie sądowe z żądaniem zasądzenia świadczenia od zastawcy. Wreszcie takiemu tytułowi należy nadać klauzulę wykonalności (776 KPC), a następnie wystąpić do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Wynajmujący ma pierwszeństwo zaspokojenia się z rzeczy, na których ma zastaw ustawowy, przed innymi wierzycielami najemcy.  Z powyższego wynika, że wynajmujacy nie może sprzedać bez uprzedniego postępowania egzekucyjnego ruchomości najemcy. 


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika