Moc prawna wpisu w księdze wieczystej

Pytanie:

W którym momencie mocy nabiera wpis do KW?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Domniemujemy, iż przedmiotem pytania jest uprawomocnienie się wpisu do księgi wieczystej. Postanowienie o wpisie do księgi wieczystej staje prawomocne, gdy nie przysługuje już od niego środek odwoławczy. Tak więc wpis do kw staje się prawomocny z chwilą, a którą prawomocne stanie się postanowienie o wpisie do KW.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Piotr

4.8.2012 15:8:36

Re: Moc prawna wpisu w księdze wieczystej

Ludzie kochani. Jakie postanowienie o wpisie? Postanowienie takie zapada jedynie w razie sprostowania błędów migracji oraz sprostowania oczywistej usterki dokonanego już poprzednio wpisu. W każdej innej sytuacji ( a więc w 99,99% przypadków) nie wydaje się żadnego postanowienia o wpisie. Wpis jest szczególnym rodzaje orzeczenia. Wynika to wprost z KPC ( art. 626 ze zn. 8 par. 6 KPC).

Gall

17.8.2010 11:47:28

Re: Moc prawna wpisu w księdze wieczystej

Na zawiadomieniu o wpisie jest pouczenie o przysługującym w terminie tygodnia od doręczenia prawie do skargi/apelacji. Wpis staje się więc prawomocny po tygodniu od odebrania zawiadomienia przez ostatnią stronę postępowania.

Rav22wawa

20.11.2009 17:25:16

Re: Moc prawna wpisu w księdze wieczystej

W banku twierdzą, że jest to czas miesiąca od wpisania hipoteki przez Sąd. Chyba zgłupieli. A może to prawda? Pomocy!

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: