Klauzula wykonalności przeciwko spółce z o.o.

Pytanie:

"Czy wnosząc do sądu wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności w sprawie, w której pozwanym była spółka z o.o., należy wniesc jeden wniosek, czy osobno w stosunku do każdego wspólnika? Czy jest jakiś określony termin, w którym sąd powinien wydać klauzulę?"

Odpowiedź prawnika: Klauzula wykonalności przeciwko spółce z o.o.

Podmiotami stosunków cywilnoprawnych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do zaciagania zobowiązań i występowania przed sądem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do kategorii osób prawnych, o czym przesądzają  postanowienia kodeksu spółek handlowych. Sama zatem spółka z o.o. jest podmiotem całkowicie odrębnym od wspólników tej spółki, posiada ona bowiem swe organy, majątek i jest zdolna do występowania w obrocie. Skoro spółka z o.o. była stroną postępowania sądowego, w wyniku którego zostało wydane orzeczenie, przeciwko niej, a nie wspólnikom będzie wydana klauzula wykonalności.

Gdy chodzi zaś o drugie z pytań, stosownie do treści art. 7811 kodeksu postępowania cywilnego, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Warto jednak pamiętać, iż termin na rozpoznanie wniosku nie musi być równoznaczny z momentem, w którym określony podmiot uzyska tytuł wykonawczy (czyli wyrok z klauzulą) - potrzebny jest jeszcze czas na czynności administracyjne sądu, w tym doręczenie wnioskodawcy tytułu wykonawczego.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika