Windykacja należności: Przebieg postępowania - Porady prawne

Udowodnienie autentyczności złożonego podpisu

Kilka lat temu pożyczyłem swojemu znajomemu większą kwotę pieniędzy. Sporządziliśmy umowę pożyczki (nie była zarejestrowana w US). Znajomy pożyczki mi nie oddał więc zwróciłem się z tą (...)

Klauzula wykonalności przeciwko spółce z o.o.

Czy wnosząc do sądu wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności w sprawie, w której pozwanym była spółka z o.o., należy wniesc jeden wniosek, czy osobno w stosunku do każdego wspólnika? (...)

Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej (...)

Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy (...)

Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Jakie są skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, czy dokonane zajęcia są skuteczne i nadal aktualne czy też nie? Jak wygląda sprawa, gdy wszczęta została egzekucja administracyjna z rachunku (...)

Procedura uprawomocnienia się wyroku

Wyrok w sprawie rozwodowej został ogłoszony w poniedziałek. Czy w poniedziałek za trzy tygodnie wyrok będzie prawomocny, czy nabiera mocy od wtorku?

Postanowienie wstępne a częściowe

Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego. Jakie są kryteria, który wniosek wnosimy ?

Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

Wierzyciel dysponuje postanowieniem Sądu Cywilnego o nadaniu klauzuli wykonalności aktu notarialnego przeciwko dłużnikowi. W związku z koniecznością przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości będącej (...)

Powoływanie się na ograniczenie odpowiedzialności w postępowaniu egzekucyjnym

W jakich wypadkach w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności za długi?

Przebieg postępowania egzekucyjnego

Jak przedstawia się przebieg postępowania egzekucyjnego?

Wyznaczenie tymczasowego pomieszczenia przez wierzyciela

Czy wskazanie kwatery odpowiadającej wymogom pomieszczenia tymczasowego przyspiesza przebieg postępowania eksmisyjnego?

Wstrzymanie eksmisji z powodu przyznania lokalu socjalnego

Na jaki czas orzeczenie o uprawnieniu do lokalu socjalnego wstrzymuje bieg postępowania eksmisyjnego?

Powództwo ekscydencyjne

W jaki sposób w drodze powództwa ekscydencyjnego dochodzić wyłączenia rzeczy spod egzekucji?

Egzekucja w postępowaniu cywilnym

W jaki sposób wszczynana jest egzekucja sądowa, kto ją prowadzi, jaki jest przebieg tego postępowania?

Czynności organu egzekucyjnego w czasie zawieszenia postępowania

Jakie czynności może podejmować organ egzekucyjny w czasie zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika