e-prawnik.pl Porady prawne

Przebieg postępowania

15 Artykułów


12 Informacji


294 Pytań i odpowiedzi


52 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

  "Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej raty?"

  Zapłata częściowa a naliczanie odsetek
 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  "Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy komornik sądowy (...)"

  Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku
 • Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

  "Jakie są skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, czy dokonane zajęcia są skuteczne i nadal aktualne czy też nie? Jak wygląda sprawa, gdy wszczęta została egzekucja administracyjna z rachunku bankowego, po czym zajęcia tego rachunku dokonał (...)"

  Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego
 • Procedura uprawomocnienia się wyroku

  "Wyrok w sprawie rozwodowej został ogłoszony w poniedziałek. Czy w poniedziałek za trzy tygodnie wyrok będzie prawomocny, czy nabiera mocy od wtorku?"

  Procedura uprawomocnienia się wyroku
 • Postanowienie wstępne a częściowe

  "Można wnieść wniosek o wydanie postanowienia częściowego lub wniosek o wydanie postanowienia wstępnego. Jakie są kryteria, który wniosek wnosimy ?"

  Postanowienie wstępne a częściowe
 • Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

  "Wierzyciel dysponuje postanowieniem Sądu Cywilnego o nadaniu klauzuli wykonalności aktu notarialnego przeciwko dłużnikowi. W związku z koniecznością przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości będącej również własnością wspólną z małżonką (...)"

  Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego