Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

Pytanie:

"Wierzyciel dysponuje postanowieniem Sądu Cywilnego o nadaniu klauzuli wykonalności aktu notarialnego przeciwko dłużnikowi. W związku z koniecznością przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości będącej również własnością wspólną z małżonką dłużnika (własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego) , jest potrzeba rozszerzenia klauzuli na tą małżonkę. Czy prawo przewiduje taką możliwość dla aktu notarialnego i czy jest potrzebny specjalny formularz do składania takiego wniosku w Sądzie Cywilnym"

Odpowiedź prawnika: Rozszerzenie klauzuli wykonalności aktu notarialnego

 Sytuację tę regulują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc) - Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.

 

Po pierwsze, sąd musi nadać klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, by możliwe było prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi (art. 776 kpc - Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej).

Wspomniany w pytaniu akt notarialny zaś na mocy przepisu art. 777 kpc stanowi tytuł egzekucyjny, w oparciu o który sąd nadaje postanowieniem klauzulę wykonalności.

Przedmiotową sytuację reguluje zaś przepis art. 787 kpc, który mówi o takiej sytuacji, kiedy istnieje potrzeba rozszerzenia klauzuli wykonalności również na małżonka dłużnika pozostającego z nim w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Nosi on brzmienie: Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Zatem, aby możliwe było prowadzenie egzekucji także z majątku wspólnego małżonków, potrzebne jest nadanie klauzuli wykonalności także przeciwko małżonce. Przepisy zaś regulujące tę kwestię nie czynią wyjątku względem aktu notarialnego, dlatego możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności również tytułowi egzekucyjnemu, który stanowi akt notarialny.

W rozdziale dotyczącym klauzuli wykonalności ustawodawca nie wprowadza także wymogu stosowania określonych urzędowych formularzy, zatem możliwe jest wnioskowanie o nadanie przez sąd klauzuli wykonalności w postaci zwykłego pisma skierowanego do sądu i określającego w należyty sposób żądanie wierzyciela oraz podstawę, na której to żadanie wierzyciel opiera.

Natomiast na stronach naszego serwisu można znaleźć wzory wniosków o rozszerzenie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika