Cofnięcie pozwu po wydaniu nakazu zapłaty

Pytanie:

Po wydaniu nakazu zapłaty strony dogadały się i zawarły pozasądową ugodę. Czy wniosek o wycofanie pozwu należy złożyć z odpisem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie należy rozstrzygnąć czy cofnięcie pozwu jest możliwe. Zgodnie z art. 494 § 2 kpc, nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku. Jeżeli więc w opisanej sytuacji, nie zostały wniesione sprzeciw lub zarzuty w ustawowym terminie, dwóch tygodni, nakaz zapłata będzie miał skutki prawomocnego wyroku, a w związku z tym cofnięcie pozwu nie będzie możliwe. Jeżeli jednak, nie minął termin do wniesienia zarzutów, wówczas istniej możliwość cofnięcia pozwu nawet bez potrzeby wnoszenia zarzutów przez pozwanego. Zgodnie, bowiem, z art. 332 § 2 kpc, w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez takiego zrzeczenia się, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne. Postanowienie sądu w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Oświadczenia powoda o cofnięciu pozwu należy złożyć do sądu w odpowiedniej ilości egzemplarzy, po jednym dla sądu i dla każdego z pozwanych (w opisanej sytuacji będą do dwa egzemplarze).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 12.8.2016

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)

 • 17.4.2012

  Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza (...)

 • 22.7.2016

  Koszty i czas dochodzenia wierzytelności

  Z punktu widzenia wierzycieli, w procesie dochodzenia wierzytelności, najistotniejsze są koszty, jakie wierzyciele muszą ponieść, by odzyskać należne im kwoty oraz czas odzyskiwania wierzytelności. (...)

 • 21.4.2015

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

  Postępowanie nakazowe jest jednym ze szczególnych postępowań procesu cywilnego, którego skutkiem jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Uzyskane w ten sposób orzeczenie (...)