Cofnięcie pozwu po wydaniu nakazu zapłaty

Pytanie:

"Po wydaniu nakazu zapłaty strony dogadały się i zawarły pozasądową ugodę. Czy wniosek o wycofanie pozwu należy złożyć z odpisem?"

Odpowiedź prawnika: Cofnięcie pozwu po wydaniu nakazu zapłaty

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie należy rozstrzygnąć czy cofnięcie pozwu jest możliwe. Zgodnie z art. 494 § 2 kpc, nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku. Jeżeli więc w opisanej sytuacji, nie zostały wniesione sprzeciw lub zarzuty w ustawowym terminie, dwóch tygodni, nakaz zapłata będzie miał skutki prawomocnego wyroku, a w związku z tym cofnięcie pozwu nie będzie możliwe. Jeżeli jednak, nie minął termin do wniesienia zarzutów, wówczas istniej możliwość cofnięcia pozwu nawet bez potrzeby wnoszenia zarzutów przez pozwanego. Zgodnie, bowiem, z art. 332 § 2 kpc, w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego również bez takiego zrzeczenia się, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy, jeżeli uzna cofnięcie takie za dopuszczalne. Postanowienie sądu w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Oświadczenia powoda o cofnięciu pozwu należy złożyć do sądu w odpowiedniej ilości egzemplarzy, po jednym dla sądu i dla każdego z pozwanych (w opisanej sytuacji będą do dwa egzemplarze).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika