Termin zapłaty kosztów zastępstwa procesowego

Pytanie:

"W jakim terminie muszę zapłacić zasądzone na rzecz uczestnika postępowania nieprocesowego koszty reprezentowania przez adwokata? "

Odpowiedź prawnika: Termin zapłaty kosztów zastępstwa procesowego

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego każdy uczestnik ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne sąd może obciążyć uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone kosztami, które poniósł inny uczestnik postępowania (np. kosztami reprezentowania go przez adwokata). Jeśli chodzi o termin zapłaty tych kosztów, to zgodnie z art.108 Kodeksu postępowania cywilnego sąd orzeka o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Przepis ten znajduje zastosowanie odpowiednio do postępowania nieprocesowego. Takie orzeczenie o kosztach musi znajdować się w sentencji orzeczenia, a nie w uzasadnieniu. Powinna to być ściśle określona kwota pieniężna oraz termin jej zapłaty.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Zofia 2018-03-16 18:20:44

    otrzymałam kwotę zapłaty kosztów zastępstwa procesowego bez podania terminy zapłaty co z tym?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika