Przedprocesowe wezwanie do zapłaty

Pytanie:

Czy wierzyciel, który wysłał mi przedsądowe wezwanie do zapłaty, ma prawo oddać sprawę do sądu, jeśli zaspokoję część jego roszczeń we wskazanym terminie?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Jeżeli wierzyciel wysłał przedprocesowe wezwanie do zapłaty, w którym zakreślił ostateczny termin spełnienia świadczenia, może wystąpić na drogę procesu sądowego. Jeżeli wierzyciel w wezwaniu takim zakreślił odpowiedni termin do zapłaty, a dłużnik zaspokoił tylko część roszczenia, to nie stanowi to dla wierzyciela przeszkody, by wnieść sprawę do sądu o pozostałą część roszczenia. Roszczenie nie zostało bowiem spełnione w ostatecznym, zakreślonym przez wierzyciela terminie i ma on prawo dochodzić swojej należności przed sądem. Można powiedzieć więcej, jeśli wierzyciel wezwie dłużnika do zapłaty pewnej kwoty i odsetek od tej sumy, a dłużnik zapłaci cały dług, ale bez odsetek, wierzyciel również ma prawo wnieść sprawę do sądu i pozwać dłużnika o same odsetki. Tak więc wielkość zapłaconej kwoty po otrzymaniu przedprocesowego wezwania do zapłaty, nie ma znaczenia dla dopuszczalności procesu. W sytuacji ekstremalnej może zdarzyć się i tak, że wierzyciel pozwie dłużnika nawet wtedy, jeśli ten zapłaci (po otrzymaniu takiego wezwania) całą sumę z odsetkami. Z różnych względów wierzycielowi może bowiem chodzić o samo prowadzenie procesu. Inną rzeczą będzie wtedy zasadność takiego postępowania. Pozwany wygra w tej sytuacji proces, podnosząc zarzut, iż zapłacił cały dług wraz z odsetkami.

Na koniec wypada wspomnieć, że w sytuacji, w której dłużnik nie chce zostać pozwany do sądu, i chce spłacić dług, musi negocjować warunki spłaty wierzytelności z wierzycielem. W sytuacji tej możemy zaproponować wierzycielowi zapłatę części długu, zobowiązać się do szybkiej spłaty pozostałej części wraz z odsetkami w ratach, a następnie solidnie i terminowo spłacać raty. Często zdarza się, że wierzyciel woli rozpisać sumę dłużną na np. 4 miesięczne raty, niż udać się na drogę procesu sądowego i czekać o wiele dłużej, na zakończenie procesu i egzekucje świadczenia przez komornika. Dobrze jest też skontaktować się bezpośrednio z wierzycielem, a nie jego pełnomocnikiem, ponieważ ten, zainteresowany w prowadzeniu sprawy przed sądem, może z góry nie zgodzić się na takie rozwiązanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

grzegorz

23.2.2011 12:33:9

Re: Przedprocesowe wezwanie do zapłaty

wzór przedprocesowego wezwania do zapłaty oraz zwrotu nieruchomości


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: