Pełnomocnictwo procesowe dla małżonka

Pytanie:

Prowadzimy działalność gospodarczą zarejestrowaną na moją żonę na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Czasami tak się składa, że musimy stawiać się w sądzie gospodarczym. Czy żona może mnie upoważnić (udzielić pełnomocnictwa ) do reprezentowania jej przed sądem? Czy to może być pełnomocnictwo napisane i podpisane przez żonę czy musi to być pełnomocnictwo notarialne? Czy takie pełnomocnictwo musi być opłacone w sądzie, a jeśli tak to w jakiej wysokości należy wnieść opłatę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 87 kpc, mąż może być pełnomocnikiem procesowym żony. Pana żona może więc udzielić Panu pełnomocnictwa procesowego. Wystarczy, że żona upoważni Pana na piśmie do działania w jej imieniu np. przed wszystkimi sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, – lub wyraźnie wskaże, że upoważnia Pana do działania w sprawie o sygn. ….., przed wszystkimi sądami i instancjami właściwymi w tej sprawie. Takie pełnomocnictwo Pana żona powinna podpisać i opatrzyć datą. Takie pełnomocnictwo nie musi być składane przez notariuszem.

Pamiętać należy jednak, że do sprawy sądowej dołącza się oryginał pełnomocnictwa, bądź jego wierzytelną kopię. W tym drugim przypadku uwierzytelnienie  powinien dokonać notariusz. Jeżeli posiadacie Państwo możliwość sporządzania za każdym razem pełnomocnictwa, (do każdej spprawy oddzielnie) nie ma potrzeby uwierzytelniania odpisów pełnomocnictwa przed notariuszem. Należy pamiętać również, że sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

Można również dodać, że pełnomocnictwo może być udzielone w toku sprawy  ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

Jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, złożenie pełnomocnictwa nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.6.2012

  Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która (...)

 • 3.2.2010

  Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest (...)

 • 27.6.2011

  Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

  W sądzie był już chyba każdy Polak. A jeżeli jeszcze nie był - to jest to tylko kwestią czasu. Jest tak, nie tylko dlatego, że lubimy się procesować, lecz również chociażby z powodu (...)

 • 14.7.2016

  Eksmisja w wyroku rozwodowym

         Jednym z fakultatywnych elementów wyroku rozwodowego, jest orzeczenie o eksmisji jednego z małżonków. Kiedy jest to możliwe i jakie przesłanki należy wykazać?

 • 19.4.2017

  Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

  Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).