Wyznaczenie tymczasowego pomieszczenia przez wierzyciela

Pytanie:

Czy wskazanie kwatery odpowiadającej wymogom pomieszczenia tymczasowego przyspiesza przebieg postępowania eksmisyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisanej sytuacji komornik nie może się wstrzymać z dokonaniem czynności, jeżeli wierzyciel, dłużnik lub osoba trzecia wskaże mu pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczania. Tymczasowe pomieszczenie powinno:

- posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem,

- posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne,

- posiadać możliwość ogrzewania,

- posiadać niezawilgocone przegrody budowlane,

- zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków (podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego).

Tymczasowe pomieszczenie powinno zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdować się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: